Autoilu

 

Auton maahantuonti

Käytetyn auton voit hankkia ulkomailta joko itse hakemalla tai välittäjää käyttämällä. Erilaisia palveluja on saatavilla rahdin järjestämisestä täyden palvelun pakettiin kaikkine paperitöineen. Kun käytät välittäjää, selvitä ennakkoon tarkasti, mistä välittäjä vastaa ja mistä ei. Kun lähdet itse maahantuomaan autoa, on hyvä tietää, minkälaisen prosessin kanssa olet tekemisissä.

Miten auton voi tuoda maahan?

1. Auton käyttö Suomessa ennen rekisteröintiä

Maahantuodusta autosta tulee tehdä käyttöönottoilmoitus Verohallintoon.

Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa käyttää täällä ETA-valtiossa rekisteröityä autoa autoveroa suorittamatta enintään kolmen kuukauden ajan ja sitä seuraavan seitsemän päivän ajan.

Auton käytön edellytyksenä on, että

 • autosta on tehty käyttöönottoilmoitus Verohallintoon
 • autossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus
 • auton päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja
 • autoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus
 • auton kuljettajalla on rekisteröintivaltiossa annettu rekisteröintitodistus ja todistus oikeudestaan pitää autoa hallinnassaan (esimerkiksi kauppakirja), jollei sitä ole rekisteröity autossa mukana olevan henkilön nimiin.

Jos auto on rekisteröitynä toiseen ETA-valtioon ja siinä on voimassa olevat rekisterikilvet kiinni, autoa voidaan käyttää ilman siirtolupaa. Muussa tapauksessa auton siirtämistä varten tarvitaan siirtolupa. Siirtolupia myöntävät katsastustoimipaikat ja Tulli. Lue lisää siirtoluvista täältä.

2. Autovero

Kun käytetty auto tuodaan Suomeen EU-alueelta, siitä pitää maksaa autoveroa. Verotuksesta vastaa Verohallinto. Autoveroilmoitus on jätettävä Verohallintoon viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä.

Autoveron määrään vaikuttavat muun muassa päästöt, ikä, kilometrit, malli ja polttoaine. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista maksetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Suuntaa antavia esimerkkisummia löydät Verohallinnon nettisivuilta.

Vaikka ajoneuvo olisi ollut aiemmin rekisteröitynä Suomeen, ei siitä välttämättä ole maksettu autoveroa kokonaan. Tarkista autoveroon liittyvät käyttöaikarajoitukset Verohallinnon palvelusta ennen kuin otat ajoneuvon uudestaan Suomessa liikennekäyttöön.

Ensisijaisesti autoveron maksaa henkilö, joka merkitään Suomessa ajoneuvoliikennerekisteriin auton omistajaksi.

3. Rekisteröintikatsastus

Maahantuotava auto on rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä. Autolle, joka on EY-tyyppihyväksymätön ja joka on ollut käytössä enintään puoli vuotta, tehdään yksittäishyväksyntä. Katsastuksia tekevät katsastustoimipaikat.

Katsastuksessa tarkastetaan auton

 • tekniset tiedot
 • rakenne
 • varusteet
 • kunto
 • vaatimusten täyttyminen.

Katsastuksessa tulee olla mukana

 • alkuperäinen rekisteröintitodistus
 • auton vaatimustenmukaisuutta koskeva selvitys
 • todistus kaasulaitteista ja sähkölaitteista, jos kyseessä on matkailuauto.
Lisätietoja saat katsastustoimipaikoilta.

4. Rekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä tarvitaan seuraavat asiapaperit:

 • voimassaoleva rekisteröintikatsastustodistus
 • Verohallinnon lupa rekisteröintiin (saadaan ajoneuvoliikennerekisteriin ohjelmallisesti)
 • liikennevakuutus.

Auton (eli autoverollisen ajoneuvon) omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen tai, jos kyseessä on osamaksukauppa, omistajaksi merkitään rahoitusyhtiö ja haltijaksi verovelvollinen (esitettävä osamaksusopimus). Jos autolle ilmoitetaan useampi omistaja, tulee asiakkaan esittää kirjallinen autoveropäätös.

Lue lisätietoja Trafin Ensirekisteröinti-sivulta.

 

 
 

 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta.

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto
PL 320, 00101 Helsinki
puhelin 029 534 5000