Ilmailu
Asiointipalvelut Yksityisille Organisaatioille

Ilmailu

 

Asiointi

Trafi on Suomen ilmailuviranomainen

Lentoliikenne on välttämätön liikennemuoto Suomelle. Ilman säännöllisiä lentoyhteyksiä ei maantieteellisesti etäisestä maastamme voi nopeasti liikkua tai kuljettaa tavaroita Euroopan suurille markkina-alueille. Myös maamme rajojen sisäpuolella on lentäminen usein tarkoituksenmukaisin vaihtoehto siirtyä nopeasti paikasta toiseen.

Lentoliikenne onkin tärkeä osa toimivaa ja tehokasta liikennejärjestelmäämme ja samalla yksi Suomen kilpailukyvyn keskeisistä tekijöistä.

Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen – liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista huolimatta. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.

Trafi on Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Trafissa tarkastellaan niin lentomatkustajan, lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta.

 

Trafi on Suomen ilmailuviranomainen. Trafi huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa lentoliikenteeseen liittyviä asioita.

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti

Tutustu projektin 12.1.2016 julkaistuun loppuraporttiin ja muihin yhteistyön hedelmiin Harrasteilmailun turvallisuusprojektin sivuilta.

 

 

 
 

 

Päivitetty: 1.3.2016