Lomakkeet

Lomakkeet on ryhmitelty ilmailumääräyskokoelman osioiden mukaisesti. Jokaisen yhteydessä on mainittu mihin määräykseen tai -tiedotukseen lomake liittyy. 

Ilmailun lomakkeista osa on sähköisesti täytettäviä ja tulostettavia. Nämä lomakkeet on merkitty tähdellä. Täytetyt lomakkeet lähetetään Trafiin kirjepostina.