Lentoesteet

Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen ilmailulain (1194/2009) 165 § edellyttää, että laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa.

Lentoesteluvan hakeminen

Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lausunto. Suomessa palvelujen tarjoaja on Finavia Oyj. Lausunnon hakemisesta löytyy lisätietoja Finavian nettisivuilta.

Finavialta saatu lausunto liitetään Trafille osoitettuun lentoestelupahakemukseen, jota haetaan lentoesteluvan hakemuslomakkeella.

Lupahakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Lupamaksu on voimassaolevan maksuasetuksen mukainen.

Trafin myöntämän lentoesteluvan lisäksi tulee ottaa huomioon muut hankkeen mahdollisesti tarvitsemat luvat, esim. rakennuslupa.

Lupahakemukset liitteineen toimitetaan Trafin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)trafi.fi.