Valvonta
 

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo:

Lisäksi Trafi suorittaa ilma-alusten ramppitarkastuksia eli SAFA, SANA ja SACA -tarkastuksia.

Trafi valvoo muun muassa:

 • ilmailun turvallisuusvaatimusten noudattamista,
 • ilmailutoiminnan vaatimustenmukaisuutta,
 • ilmailuorganisaatioiden SMS-järjestelmiä ja niiden tehokkuutta.

Trafin valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia ilmailuorganisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

Vuoden 2016 valvontateemat

Vuoden 2016 valvonnan teemoja ovat seuraavat:

 • lennonvarmistuspalveluja tarjoavat organisaatiot:
  • valvontaa kohdennetaan erityisesti AFIS-kentille
 • lentotoiminan ja lentotyön harjoittajat:
  • lentotoiminnan osalta erityisesti helmikuussa 2016 sovellettaviksi tulleet lentotoiminta-asetuksen lento- ja työaikavaatimukset, koulutusasiat, vesilentotoiminnan erityispiirteet ja muutoksenhallinta (SMS)
  • lisäksi reittilentotarkastusten osalta painopisteenä ovat työ- ja lepoajat sekä miehistön kokoonpano ja koulutus
  • helikopteritoiminnan osalta painopisteenä on lennon suunnittelu, erityisesti mahdollinen maastolasku huomioiden
  • lentotyön osalta erityisesti 2015 päivitetyn ilmailumääräyksen OPS M1-23 lentotyöohjeiden tarkastelu
  • valvontakäyntien ohessa lisäksi informoidaan vuonna 2017 sovellettaviksi tulevista lentotoiminta-asetuksen (965/2012) osan SPO erityislentotoimintaa koskevista vaatimuksista
 • lentotoiminnan koulutusorganisaatiot:
  • erityisesti lennonopettajakelpuutukseen johtava koulutus sekä peruslentokoulutuksessa annettava sakkaus- ja epätavallisen lentotilan tunnistamis- ja oikaisukoulutus
  • kuluvan vuoden aikana tarkoituksena on tarkastaa jokaisen ATO-organisaation toimintaa; osa valvonnasta tehdään myös kyselyillä, joten valitettavasti vierailulle ei välttämättä tulla

 

 

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn tulokset

 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.06.2016