Merenkulku

Merenkulku

Trafi on merenkulun turvallisuusviranomainen. Se pitää myös alus- ja merimiesrekistereitä.

 

Asiointi

 • Meripalveluote

  Lomakkeella voidaan tilata ote meripalveluista.

 • Ilmoita meripalvelua

  Laivanisäntänä voit sähköisesti toimittaa aluskohtaiset meripalvelutiedot Suomen lipun alla olevien alusten osalta.

 • Hae merenkulun pätevyyskirjaa

  Ammattimerenkulun pätevyyskirjaa ja lisäpätevyystodistusta voit hakea sähköisesti.

 • Merionnettomuusilmoitus

  Ilmoitus merionnettomuudesta merilain (674/1994) 18 luvun 6 ja 18 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

Lisää ajankohtaista