Varo tasoristeystä - varsinkin sitä tuttua

Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten kokeneelle autoilijalle tutussa, varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä päiväsaikaan. Yleisiä onnettomuuksien syitä ovat kuljettajan havaintovirhe, liian suuri lähestymisnopeus tai piittaamattomuus STOP-merkistä. Vakavien tasoristeysonnettomuuksien määrä suhteessa onnettomuusmääriin on noussut.

Vuonna 2012 tapahtui 52 tasoristeysonnettomuutta. Niissä kuoli yhteensä kuusi ja loukkaantui yhteensä 12 henkilöä.

Vuosi   Onnetto- 
muudet  
Kuolleet   Loukkaantuneet 
2008 58 8 19
2009 35 11 19
2010 33 8 10
2011 25 2 13
2012 51 6 12

 

 

 

 

 

Valtion rataverkolla on yli 3100 tasoristeystä, joista varoituslaitteilla on varustettu hieman yli viidennes.

Huomattava osa tasoristeysonnettomuuksista sattuu rataosilla, joilla junaliikenne on vähäistä tai junien nopeus verraten pieni. Tuttuun ajoreittiin ja muistikuviin junien aikatauluista ei pidä koskaan luottaa. Radoilla liikkuu päivittäin myös ylimääräisiä tavarajunia, yksittäisiä vetureita ja erilaisia ratatyökoneita. Juna ei voi väistää eikä se pysähdy hetkessä. Junan pysähtymismatka 140 kilometrin tuntivauhdista on yli kilometri.

Liikennevirasto parantaa turvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä ja lisäämällä varoituslaitteita. Tasoristeysten poisto painottuu rataosille, joilla tehdään ratojen perusparannustöitä. Lisäksi tasoristeysten läheistä pusikkoa raivataan säännöllisesti näkemäalueiden parantamiseksi.
Vastuu radan ylityksestä on tienkäyttäjällä

Vastuu radan turvallisesta ylittämisestä on aina tienkäyttäjällä

Seuraavat ohjeet on hyvä muistaa tasoristeykseen tultaessa:

  • Hidasta nopeutesi niin alhaiseksi, että kykenet tekemään oikean ja riittävän havainnon radalla olevasta liikenteestä.
  • Tarvittaessa pysäytä ajoneuvosi ennen rataa ja aina, jos tasoristeys on varustettu STOP-merkillä.
  • Tarkkaile onko juna tulossa – varoituslaitteista huolimatta vastuu radan ylittämisestä on aina sinulla.
  • Katso, kuuntele, raota tarvittaessa ikkunaa.
  • Pysähdy, jos näet junan lähestyvän. Anna junan mennä ohitse.
  • Pysähdy myös, jos varoituslaitteet hälyttävät tai puomi on alhaalla tai laskeutumassa. Odota puomien nousemista ja varoitusvalon vaihtumista.
  • Useampiraiteisella radalla junia voi tulla samanaikaisesti molemmista suunnista. Varmista molemmat suunnat, ennen kuin ylität radan.

Valvontaa ja kampanjointia EU-maissa

Euroopan tasoristeysturvallisuuspäivää vietetään yleensä kesäkuussa, mutta tänä vuonna se on jo keväällä. Erityisesti huomiota kiinnitetään tasoristeyksen ylittäjän vastuuseen. Sen aikana järjestään valvontaa, tapahtumia tai kampanjointia lähes kaikissa EU-maissa sekä muutamissa muissa maissa. Päivän järjestelyissä on mukana muun muassa eri maiden rautatie- ja tieviranomaisia, ministeriöitä, junaoperaattoreita, liikenneturvallisuusalan järjestöjä sekä poliisi. Tietoiskut kehottavat tarkkaavaisuuteen rataa ylitettäessä.

 

Muualla verkossa

Tasoristeyskampanjavideo

 

 

 

 

 

 

 

ILCAD-logo