Sääntelyelin
 

Sääntelyelin

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta. Se huolehtii, että alan toimijoita kohdellaan syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieyrityksistä ja rataverkon haltijoista riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

 Sääntelyelimen esite