Vägtrafik
e-tjänster Personkunder Organisationer

Vägtrafik

 

E-Tjänster

Vägtrafiken

Trafiksäkerhetsverket Trafi tryggar dina dagliga förflyttningar. Trafi verkar ofta i bakgrunden så att du nödvändigtvis inte lägger märke till att du betjänas av Trafi. Trafi ser bl.a. till att du får högklassig undervisning i bilskolan och å andra sidan att det fordon som du kör uppfyller säkerhets- och miljökriterierna. Trafis experter deltar även i beredningen av författningar på såväl EU- som riksnivå.

Trafi och ditt körkort

Trafi ansvarar för körkort inom vägtrafiken. Trafi godkänner bilskolornas läroplaner och övervakar kvaliteten på deras undervisning. När du får möjlighet att avlägga förarexamen, tas den emot av en förarexamensmottagare som har godkänts av Trafi. Trafi fastställer teori- och körproven och övervakar examensmottagarnas verksamhet.

När du har klarat förarexamen låter Trafi tillverka ett körkort för dig och sparar uppgifterna om din körrätt i fordonstrafikregistret.

Under ditt liv får du även några brev av Trafi. Om du har kört klanderfritt får du ett första brev när du fyller 70, och då påminns du om att din körrätt upphör. Om du har körrätt för den tunga trafiken, får du påminnelsebrev lite oftare.

Du kan även få ett brev av Trafi om det har funnits något att anmärka på dina körvanor eller om du har anteckningar om trafikförseelser i registret.

Om du är yrkeschaufför är du i kontakt med Trafi även när du skaffar de utbildningar som yrkeskompetensdirektivet förutsätter och när du får kort i anknytning till detta. Trafi skickar dig även det kort som fordras av en digital färdskrivare. När dessa kort är på väg att gå ut får du en påminnelse av Trafi.

Din bils livscykel och Trafi

Trafi ser till att endast fordon som uppfyller de tekniska kraven införs i fordonstrafikregistret. Senare ansvarar du själv för ditt fordons skick, men de besiktningsställen som handleds och övervakas av Trafi hjälper dig med detta. Även bilverkstäderna måste ansöka om tillstånd av Trafi eller åtminstone meddela om sin verksamhet för att utföra vissa uppgifter.

Trafi för in typinformationen om de bilmodeller som godkänns i EU i fordonstrafikregistret, vilket gör att registreringen av en ny bil är snabb och enkel. Utifrån dessa uppgifter erbjuder Trafi dig även en tjänst där du kan jämföra nya bilmodeller som är till salu.

Bilimportörerna anmäler i förväg de beställda bilarna till Trafis fordonstrafikregister, och då får de bl.a. sina registreringstecken. Utifrån anmälan ser Trafi till att de får registreringsskyltar. När du köper en bil från en bilaffär har den följaktligen färdiga skyltar. Försäljaren registrerar bilen i ditt namn i Trafis fordonstrafikregister och du kan börja köra genast. Du får registreringsintyget hemskickat till dig senare.

Efter en tid får du en debetsedel för fordonsskatt av Trafi, och du får sådana minst en gång om året så länge som du har en bil i trafik.

Du kan ta din bil ur trafik och sedan ta den i trafik på nytt i Trafis elektroniska tjänst. Det går dock att göra detta även vid Trafis tjänsteproducenters verksamhetsställen.

När din bil har tjänstgjort färdigt ska den avregistreras. Du kan göra detta via officiella mottagare. I samband med avregistreringen förs informationen in i fordonstrafikregistret, och då upphör fordonsskatten samt förmedlas informationen till det bolag som har beviljat trafikförsäkringen.

Vägtrafik

 
 
Uppdaterad: 31.12.2015