Besiktning
 

Besiktning

Trafiksäkerhetsverket behandlar rättelseyrkanden som gäller besiktningsbeslut och beviljar fordonstekniska dispenser. Besiktningsställena utför fordonsbesiktningar, enskilda godkännanden och inteckningskontroller. Det finns cirka 335 besiktningsställen i Finland och de ger råd i frågor som gäller fordonsbesiktning. Trafiksäkerhetsverket bedriver inte besiktningsverksamhet.

 

 
 
Sidan uppdaterad 16.07.2015