Import av begagnat fordon
 

Import av begagnat fordon

Före köpet

När du köper ett begagnat fordon utomlands, kontrollera fordonets identitet och säljarens rätt att sälja det ifrågavarande fordonet. Läs mer om frågor att observera innan affären görs upp.

Flyttning av fordon från importplats

När fordonet anländer gör man en ibruktagningsanmälan till tullen. Därefter får du köra hem fordonet, om fordonet fortfarande är registrerat i ett annat EES-land, registerskyltarna är fastsatta på fordonet och fordonet har en i Finland gällande trafikförsäkring. I annat fall erfordras ett förflyttningstillstånd för att man ska få flytta fordonet.

På person- och paketbil (vikt maximalt 3 500 kg) ska användas vinterdäck under tiden mellan december och februari. I samband med importen får dock fordonet förflyttas med sommardäck högst 20 km.

Betalning av bilskatt

I Finland svarar Tullen för beskattningen av importerade fordon. Närmare information om olika fordonskategorier och förutsättningar för befrielse från bilskatt hittar du också i beskattningsdelen av Trafis webbsidor.

Registreringsbesiktning

Ett fordon som importeras måste alltid registreringsbesiktas före registrering. På ett fordon utan EG-typgodkännande, som har varit i bruk högst 6 månader gör man ett enskilt godkännande i stället för registreringsbesiktning.
• Fordonet ska uppfylla de tekniska kraven som gällde vid dess första ibruktagningstidpunkt i Finland.
• Vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande kontrolleras fordonets överensstämmelse med krav baserat på de presenterade dokumenten och fordonet.
• Fordon som importeras i form av flyttgods anses uppfylla de ställda kraven, om fordonet uppfyller kraven som gäller för det ifrågavarande modellåret i det tidigare registreringslandet.

Registrering i Finland

En förutsättning för registrering av ett fordon är betalning av bilskatten och en godkänd registreringsbesiktning. Mer information på webbsidan som beskriver första registrering.