Import av begagnat fordon
 

Import av begagnat fordon

Före köpet

När du köper ett begagnat fordon utomlands, kontrollera fordonets identitet och säljarens rätt att sälja fordonet. Läs mer om vad du bör veta innan affären görs upp.

Flyttning av fordon från importplats

När fordonet anländer ska du göra en ibruktagningsanmälan till tullen. Därefter får du köra hem fordonet, om det fortfarande är registrerat i ett annat EES-land, registerskyltarna är fastsatta och fordonet har en trafikförsäkring som gäller i Finland. I annat fall fordras ett förflyttningstillstånd för att du ska få flytta fordonet.

Vinterdäck ska användas på person- och paketbil (vikt maximalt 3 500 kg) från december till februari. Vid införsel får ett fordon med sommardäck dock förflyttas upp till 20 km.

Betalning av bilskatt

I Finland svarar Tullen för beskattningen av importerade fordon. Närmare information om olika fordonskategorier och förutsättningar för befrielse från bilskatt hittar du också på Trafis webbplats under rubriken Beskattning.

Registreringsbesiktning

Ett fordon som importeras måste alltid registreringsbesiktas före registrering. På ett fordon utan EG-typgodkännande som har varit i bruk högst 6 månader gör man ett enskilt godkännande i stället för registreringsbesiktning.
• Fordonet ska uppfylla de tekniska krav som gällde vid dess första ibruktagningstidpunkt i Finland.
• Vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande kontrolleras fordonets överensstämmelse med kraven baserat på de presenterade dokumenten och fordonet.
• Fordon som importeras i form av flyttgods anses uppfylla kraven, om fordonet uppfyller de krav som gäller för det ifrågavarande modellåret i det tidigare registreringslandet.

Registrering i Finland

En förutsättning för registrering av ett fordon är att bilskatten är betald och att fordonet har blivit godkänt vid registreringsbesiktning. Mer information på webbsidan Första registrering.

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 10.06.2015