Fordonsuppgifter
 

Fordonsuppgifter

Tjänsten ger dig uppgifter om registrerade fordon utifrån registernumret. Informationen varierar beroende på fordonsslag och tidpunkten för fordonets registrering. Tjänsten betalas i nätbanken i samband med förfrågan.

Klicka här för att gå till tjänsten

Förfrågningarna ger dig uppgifter om till exempel ägare, innehavare, besiktningar, avregistrering och avställning, registernummer, fordonets användning och försäkringar. Vad begränsningar beträffar ger tjänsten bara sådana uppgifter som har lett till användningsförbud för fordonet. Tjänsten ger inte information om ändringsförbud som förhindrar registreringsändringar.

Det finns tre olika förfrågningar i tjänsten:

Dessutom kan du skriva ut eller spara ett utdrag ur fordonsuppgifterna 3,5 € (Utskriftsmall). Detta behövs om du har för avsikt att registrera ett avregistrerat fordon och du inte har kvar fordonets registreringsbevis.

Tjänsten innehåller fordonsuppgifter från cirka 1989. För att få tidigare uppgifter kan du göra en dokumentbeställning i kundtjänsten.

För att öppna pdf-dokument behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ned kostnadsfritt på http://www.adobe.com.

Fordonsregisterförfrågningar på internet tillhandahålls även av Nelumbo Oy (Autorekisteri.fi). Tjänsterna är avgiftsbelagda. Priserna anges på tjänsteleverantörens egen webbplats.

Kundtjänst

Kundtjänst