Påställning av en bil
 

Påställning av en bil

Som bilens privat ägare eller innehavare kan du anmäla påställning av en bil som tidigare avställts, om den har registreringsskyltarna på plats. Elektronisk anmälan om påställning kan inte göras för andra fordon än bilar. Påställningen träder i kraft samma dag som anmälan gjorts. Anmälan kan inte göras på förhand.

När du gör anmälan behöver du bilens registreringsnummer. För alla registeranmälningar skickas ett nytt registreringsbevis per post inom 7 dagar till den person som i registret har angetts som första ägare.

Den som använder tjänsten måste kunna identifiera sig. Tjänsten kostar 4 € och man betalar för tjänsten i nätbanken när man utnyttjar tjänsten.

Klicka här för att gå till tjänsten