Ajokortit ja ajo-oikeus

Tieliikenteessä ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus eli ajokortti. Ajo-oikeuden myöntää poliisi. Trafi vastaa ajoneuvoliikennerekisterin ajokorttitietojen ylläpidosta. Se huolehtii myös poliisin luovuttamien ajokorttien tilauksesta, valmistuttamisesta ja jakelusta.

Ajokortin saamiseksi on yleensä hankittava opetusta joko autokoulussa, opetusluvalla tai oppilaitoksessa. Trafi hyväksyy käytettävät opetussuunnitelmat ja valvoo koulutusta.

Trafi vastaa kuljettajantutkintojen järjestämisestä Suomessa. Se hankkii tutkintopalvelut yrityksiltä, jotka on valittu tarjouskilpailun perusteella. Palvelusopimukset ovat määräaikaisia ja sopimusten perusteella tutkinnon vastaanottajan toimialueeksi on määritelty maakunta. Asiakas maksaa tutkintopalveluista suoraan Trafille, ja asiakashinnat ovat samat koko maassa. Trafi myös valvoo ja kehittää kuljettajantutkintotoimintaa.

Rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyytää valvottua ajo-oikeutta, jossa hän saa kuljettaa alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Poliisi vie tiedon valvotusta ajo-oikeudesta ajoneuvoliikennerekisteriin. Trafi hyväksyy liikenteessä käytettävät alkolukot.

Autokoululuvan myöntää tai uusii Trafi. Autokoululupa myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa.