Ajokortit ja tutkinnot
 

Ajokortit ja tutkinnot

Tieliikenteessä ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus eli ajokortti. Ajokortin myöntää poliisi.

Trafi vastaa ajoneuvoliikennerekisterin ajokorttitietojen ylläpidosta. Se huolehtii myös poliisin luovuttamien ajokorttien tilauksesta, valmistuttamisesta ja jakelusta.

Ajokortin saamiseksi on yleensä hankittava opetusta joko autokoulussa, opetusluvalla tai oppilaitoksessa. Trafi hyväksyy käytettävät opetussuunnitelmat ja valvoo koulutusta.

Trafi vastaa kuljettajantutkintojen järjestämisestä Suomessa. Asiakashinnat ovat samat koko maassa. Trafi myös valvoo ja kehittää kuljettajantutkintotoimintaa.