Ajokorttien voimassaoloaika muuttui

Kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt uudet ajokortit ovat määräaikaisia. Kortit ovat luokasta ja ajokortin haltijan iästä riippuen voimassa 2–15 vuotta. Kaikki nykymallin mukaiset ajokortit vaihdetaan uusiin vuoteen 2033 mennessä. Muutos ei vaadi tässä vaiheessa nykyisiltä ajokortinhaltijoilta mitään toimenpiteitä.

Uusista ajokorteista määräaikaisia

Uudet 19.1.2013 jälkeen myönnetyt ajokortit ovat voimassa seuraavasti:

  • Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja traktorien ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan – kuitenkin enintään siihen saakka, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti on voimassa 5 vuotta kerrallaan.
  • Kuorma- ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta ja sen jälkeen, kun ajokortin haltijan täyttää 70 vuotta, ne ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan.
  • Ensimmäinen lyhytaikainen auton ajokortti on edelleen voimassa 2 vuotta.

Ajokorttilain voimaantulo muutti myös vanhojen ajokorttien voimassaoloaikaa. Nykyinen ajokortti on voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka siihen olisi merkitty myöhäisempi aika.

Ajokortin uusiminen

Uutta ajokorttia haetaan poliisilta ennen nykyisen ajokortin voimassaoloajan päättymistä erillisellä hakemuksella. Ajokortin uusimisen yhteydessä uusitaan tarvittaessa myös valokuvat. Trafi lähettää muistutuskirjeen hyvissä ajoin ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Kortin uusimiseen ei liity autokouluopetusta tai kuljettajantutkintoa.

Kun 70 vuotta täyttänyt henkilöauton, moottoripyörän, mopon tai traktorin ajo-oikeuden haltija on uusimassa ajokorttiaan, pitää hänen aina liittää hakemukseensa lääkärinlausunto. Kuorma- ja linja-auton ajokortin haltijan pitää toimittaa lääkärintodistus aina ajokortin uusimisen yhteydessä, siitä lähtien kun hän on täyttänyt 45 vuotta.

Kaikissa luokissa on luovuttu 45-vuotiaiden näöntarkastusvelvollisuudesta eikä 70 vuotta täyttäneiltä enää vaadita kirjallista todistusta ajotaidon säilymisestä.

Ajokorttiluokan korottaminen muuttaa ajokortin voimassaoloaikaa

Uuden ajokorttiluokan lisääminen muuttaa ajokortin määräaikaiseksi. Ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen, erityisehtojen tai nimen muutos eivät muuta ajokortin voimassaoloaikaa.

Ajokortti postitse kotiin

Uuden ajokorttilain myötä valtaosa ajokorteista toimitetaan hakijoille postitse. Jos ajokortin toimittaminen postitse ei jostain syystä ole mahdollista, ajokortin luovuttaa poliisi. Vanhat ajokortit palautetaan postilähetyksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.

EU-alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö

Kaikkialla EU-alueella otetaan vuosina 2013–2033 käyttöön vain yksi luottokortin kokoinen ajokorttimalli. Tämän jälkeen on käytössä Euroopan laajuisesti yhtenäinen korkean turvatason ajokorttimalli.

Muutokset perustuvat jo vuonna 2006 annettuun EU:n III ajokorttidirektiiviin, joka velvoittaa kaikkia EU:n jäsenmaita. Suomi valitsi muutosajankohdaksi viimeisen mahdollisen ajankohdan, 19.1.2013. Lisäksi Suomi otti käyttöön pisimmät mahdolliset ajokorttien voimassaoloajat.

Uusi ajokorttilaki tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen ja yhtenäiseen ajokorttikäytäntöön EU:n alueella.