Ajokorttiluokat 19.1.2013 alkaen

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus.

Ryhmän 1 ajokorttiluokat:

AM-luokka, johon kuuluvat

a) kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot (mopot), joiden suurin suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja enintään 45 km/h

b) kevyet nelipyörät.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 15 vuotta.

A1-luokka, johon kuuluvat

a) Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW

c) invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 16 vuotta.

A2-luokka, johon kuuluvat

moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintääm 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

A-luokka, johon kuuluvat

a) moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää ylittää 15 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta tai, jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta. Lisäksi A-luokkaan kuuluvien yli 15 kW kolmipyörien kuljettaminen edellyttää 21 vuoden ikää.

B-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg

c) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

BE-luokka, johon kuuluvat

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Esimerkkejä B-, B96- ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmistä

B-luokan ajokortti

1. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 + 750 = 4 250 kg.

2. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 kg.

B96-luokan ajokortti

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg mutta ei 4 250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokokeen suorittamisesta.

BE-luokan ajokortti

1. Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään
3 500 kg.

HUOM:

  • B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää
    3 500 kg.
  • Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.
  • Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.
 

T-luokka, johon kuuluvat

maa- ja metsätaloustraktorit, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 15 vuotta.

LT-luokka, johon kuuluvat

liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.


Ryhmän 2 ajokorttiluokat:

C1-luokka, johon kuuluvat

a) muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

C1E-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Esimerkkejä C1E-ajokorttiluokasta

C1E-luokan ajokortti

C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää, jossa

1. vetoauton kokonaismassa on enintään 7 500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg

2. vetoauton kokonaismassa on enintään 3 500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

 

C-luokka, johon kuuluvat

a) muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.

CE-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.

D1-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja joiden pituus on enintään 8 metriä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

D1E-luokka, johon kuuluvat

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

D-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.

Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys.

DE-luokka, johon kuuluvat

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla  on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-luokkien kuljettajilta tieliikenteessä vaadittavasta ammattipätevyydestä ja kuljettajista, joita ammattipätevyys ei koske, kerrotaan kohdassa Ammattipätevyys

A-luokka sisältää A1- ja A2-luokan, A2-luokka A1-luokan ajo-oikeuden, C-luokka C1-luokan, CE-luokka C1E-luokan ajo-oikeuden, D-luokka D1-luokan ajo-oikeuden, DE-luokka D1E-luokan ajo-oikeuden sekä C1E-, CE-, D1E ja DE-luokan ajokortti BE-luokan ajo-oikeuden. Kaikki luokat T- ja LT-luokkaa lukuunottamatta sisältävät kuitenkin AM-luokan ajo-oikeuden, A1-, A2-, A-, B- ja LT-luokka T-luokan ajo-oikeuden sekä C1- ja C-luokka LT-luokan ajo-oikeuden.

  

 

 

 

Asiointipalvelut