Ajoterveysohjeet lääkärille
 

Ajoterveysohjeet lääkärille

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille (päivitetty 3.2.2016)
Trafin ohje auttaa lääkäriä arvioimaan kuljettajan ajoterveyttä erilaisissa tilanteissa.

Ohje pyrkii antamaan lääkäreille riittävän yksilöidyt ohjeet selkeyttämään lääkärin työtä ajokykyasioissa ja myös perusteet käsitellä tutkittavan henkilön kanssa mahdollisen ajokiellon perusteita. Erityisesti iäkkäiden kuljettajien määrän kasvu vaikuttaa siihen, että ajoterveydellä on merkittävä rooli liikenneturvallisuudessa.

Lisäksi ajoterveysohjeet antavat lääkärille toimintaohjeita niissä tilanteissa, kun kuljettajan terveydentila on heikentynyt siinä määrin, että liikenneturvallisuus vaarantuu ja on syytä rajoittaa ajamista.

Lomakkeet

Lääkärinlausunto ajokyvystä F122s 

Läkarutlåtande om körförmågan F122r

Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten F123s

Läkarutlåtande för parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning F123r 

Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto ajokyvystä F202s

Ögonläkares eller optikers utlåtande om synförmågan på polisens uppmaning F202r

Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille F203s

Läkares anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd F203r

Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä F201s

Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa F201r


 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 03.02.2016