Kuljettaja
 

Kuljettaja

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen säädöksien mukaisesti.

Kuljettajien on osoitettava ammattipätevyys joko erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ajokortilla, jossa on ammattipätevyydestä ilmoittava merkintä erityisehto 95.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-autonkuljettajalta, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008, ja kuorma-auton kuljettajalta, jonka kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Jotta kuljettaja saisi jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia, on hänen kuitenkin suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus 5 vuoden kuluessa edellä mainituista päivistä.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enintään ajaksi jonka ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa.

Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Vaaditun koulutuksen suorittamisen jälkeen kuljettajan on haettava itselleen ammattipätevyyttä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko erillinen ammattipätevyyskortti tai erityisehtomerkintä ajokorttiin. Erillistä ammattipätevyyskorttia haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluntuottajalta (Ajovarma Oy) ja merkintää ammattipätevyydestä ajokorttiin haetaan poliisilta.

Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella Ajovarma Oy:n ammattiliikenteen palvelupisteestä ja hakemukseen on liitettävä

1. valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa)

2. perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta

3. kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Ammattipätevyyden perustason koulutus

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annetaan opetusta kuljetusten kuljettajalle asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä.

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi kuljettajilta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.

Mikäli henkilö on saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksen kautta ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös toista liikennelajia, hänen tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuksen koulutuksen pituus on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen pituus on 35 tuntia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä oppinaineissa, jotka sisältyvät perustason ammattipätevyyskoulutukseen. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ellei henkilön ajo-oikeus ole voimassa lyhyempää aikaa. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen.

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.