Käytetyn auton maahantuonti
 

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti

Ennen kauppaa

Kun ostat käytettyä ajoneuvoa ulkomailta, tarkista ajoneuvon identiteetti ja myyjän oikeus myydä kyseinen ajoneuvo. Lue lisää ennen kaupantekoa huomioitavista asioista.

Ajoneuvon siirto maahantuontipaikalta

Maahantullessa ajoneuvosta tehdään käyttöönottoilmoitus tulliin. Tämän jälkeen ajoneuvon voi ajaa kotiin, jos ajoneuvo on yhä rekisteröitynä toiseen ETA-maahan, rekisterikilvet ovat ajoneuvossa kiinni ja sillä on Suomessa voimassaoleva liikennevakuutus. Muussa tapauksissa ajoneuvon siirtämistä varten tarvitaan siirtolupa.

Henkilö- ja pakettiautoissa (paino enintään 3 500 kg) on käytettävä talvirenkaita joulu- ja helmikuun välisenä aikana. Maahantuonnin yhteydessä ajoneuvoa saa kuitenkin siirtää kesärenkailla enintään 20 km.

Autoveron maksaminen

Käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen autoverotuksesta Suomessa vastaa Tulli. Tarkempia tietoja eri ajoneuvoluokista sekä autoverovapauden edellytyksistä löydät myös Trafin Verotus-sivuilta.

Rekisteröintikatsastus

Maahantuotava ajoneuvo on aina rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä. EY-tyyppihyväksymättömälle, enintään 6 kuukautta käytössä olleelle ajoneuvolle tehdään rekisteröintikatsastuksen sijasta yksittäishyväksyntä.

Ajoneuvon tulee täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleet tekniset vaatimukset. Rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä tarkastetaan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus ajoneuvosta esitettävien dokumenttien ja ajoneuvon perusteella. Muuttotavarana maahantuodun ajoneuvon katsotaan täyttävän sitä koskevat vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää aiemman rekisteröintimaan kyseistä mallivuotta koskevat vaatimukset. + valot ja vähäpäästöisyys

Rekisteröinti Suomeen

Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus. Lisätietoja saat rekisteröinnin Uuden ajoneuvon osto -sivulta.

Ennen kauppaa

Tarkista myyjän oikeus myydä kyseinen ajoneuvo ja laadi kaupasta aina kirjallinen kauppa- tai luovutuskirja. Käytettyjen ajoneuvojen markkinoilla Euroopassa liikkuu paljon anastettuja ajoneuvoja. Mikäli ostamasi ajoneuvo osoittautuu anastetuksi, ajoneuvon oikealla omistajalla on yleensä oikeus saada se takaisin vastikkeetta.

Vältä kolarikorjattuja ja sellaisia ajoneuvoja, joiden alkuperäistä rakennetta on muutettu. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että ajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä Suomessa ns. rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset. Henkilöauton ja moottoripyörän eri osien ja osakokonaisuuksien prosentuaaliset on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 1258/2002

Tarkista ajoneuvon kunto

Matkamittarin lukemia on vielä nykyisistäkin ajoneuvoista helppo muuttaa, joten kannattaa selvittää matkamittarin lukeman oikeellisuus esimerkiksi mahdollisesta ajoneuvon huoltohistoriasta.

Tutki myös ajoneuvon kunto ja varusteet. Kiinnitä erityisesti huomiota sellaisiin varusteisiin, jotka ovat olleet pakollisia Suomessa ajoneuvon käyttöönottoajankohtana mutta eivät välttämättä ajoneuvon ostomaassa. Tyypillisimmät autoissa esiintyvät puutteet koskevat muun muassa sivuvilkkuja, takasumuvaloa ja ajovalojen korkeudensäädintä.

Ajoneuvon siirto ulkomailla

Selvitä aina etukäteen ajoneuvon ostomaan säädökset ajoneuvon siirtoajosta. Eri maiden käytännöt poikkeavat toisistaan esimerkiksi siirtolupien osalta.

Tarkista myös ostomaan rekisterisäännökset

Ennen ajoneuvon ostoa ulkomailta kannattaa ottaa selvää ostomaan ajoneuvon rekisteristä poistoa koskevista säännöksistä. Suomessa ei ensirekisteröinnin yhteydessä tarkisteta, onko ajoneuvo poistettu ulkomaisesta rekisteristä. Useiden maiden lainsäädäntö edellyttää kuitenkin, että ajoneuvo on poistettava rekisteristä, kun se viedään pysyvästi pois maasta. Mikäli ajoneuvoa ei poisteta rekisteristä, saattavat ulkomaiset maksut (esimerkiksi vuotuiset verot) juosta edelleen.

Jos olet ostamassa jo Suomeen tuotua ajoneuvoa, varminta on ostaa se vasta sitten, kun se on merkitty Suomen rekisteriin.
Säädökset

  • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 1258/2002
 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 17.05.2016