Kuljettajan ajoterveys
 

Kuljettajan ajoterveys

Ajoterveyttä koskevassa lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta lupaa, määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai lääkärin määrättyä aikaistetun lääkärintarkastuksen (yleis- tai erikoislääkäri).

Lääkärinlausunto toimitetaan Ajovarmaan aina hakemusasian yhteydessä. Hakemusasiasta on kysymys silloin, kun asia liittyy ajokorttilupahakemukseen, ajokortin uudistamiseen voimassaoloajan päättyessä, taksinkuljettajan ajolupaan, liikenneopettajalupaan ja vammaisen pysäköintilupaan. Näissä tilanteissa lääkäri antaa asiakkaalle oman kappaleen lisäksi viranomaiskappaleen lääkärinlausunnosta ja asiakas toimittaa tämän viranomaiskappaleen itse Ajovarmaan hakemuksen liitteenä.

Kuljettajien ajoterveyden valvonta kuuluu poliisin tehtäviin

Poliisi valvoo kuljettajien ajoterveyttä. Tähän liittyen poliisille toimitetaan mahdollinen aikaistettu lääkärinlausunto, lääkärinlausunto määrätyn iän perusteella (kuorma- ja linja-auton kuljettajat) tai lääkärinlausunto poliisin määräyksen johdosta. Lääkäri postittaa lääkärinlausunnon johtopäätössivun suoraan poliisille niissä tapauksissa, kun kysymys on poliisin määräyksestä, määrättyyn ikään perustuvasta tai aikaistettuun ajoterveystarkastuksesta liittyvästä lääkärinlausunnosta.

Ennen 19.1.2013 myönnetty kuorma- tai linja-auton ajokortti on voimassa siihen asti, kun täytät 70 vuotta, mutta enintään 18.1.2033 asti.

Säilyttääksesi kuorma-auton ja/tai linja-auton ajo-oikeutesi sinun tulee kuitenkin toimittaa lääkärinlausunto poliisille viiden vuoden välein siitä lähtien, kun täytät 50 vuotta.

Toimita lääkärinlausunto kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet täyttänyt 50, 55, 60 ja 65 vuotta. Poliisi voi määrätä lääkärinlausunnon toimittamisen laiminlyöneen ajokieltoon.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa, jos on kulunut vähemmän kuin 5 vuotta siitä, kun toimitit lääkärinlausunnon ajokorttiasioita käsittelevälle poliisille tai Trafin palveluntuottajalle Ajovarmalle jonkin muun syyn takia.

Trafi lähettää muistutuskirjeen lääkärinlausunnon toimittamisesta noin 5 kuukautta ennen määräpäivää. Kirjeen mukana Trafi postittaa esitietolomakkeen.

  • Täytä Trafin kirjeen mukana tullut esitietolomake. Mahdolliset kysymykset voit esittää lääkärintarkastuksen yhteydessä.
  • Ota täytetty esitietolomake ja ajokortti mukaan, kun menet lääkärintarkastukseen.
  • Toimita lääkäriltä saamasi lausunto poliisille.

Lisätietoja lääkärinlausunnon toimittamisvelvollisuudesta saat poliisilta.

Ilmoituskirje raskaan liikenteen ajo-oikeuden haltijalle

Ajokorttilain muuttumisen (19.1.2013) jälkeen myönnettyjen
kuorma- ja linja-auton ajokorttien voimassaoloaika on 5 vuotta. Ajokortin voimassaolon päättyessä kortti on uudistettava. Uudistaminen edellyttää aina lääkärinlausunnon esittämistä Ajovarmalle.

Lomakkeet ja ohjeet

Esitietolomake
Lomake täytetään etukäteen ennen lääkärintarkastusta ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Ajoterveyden arviointiohjeet ja lomakkeet lääkäreille

 

Muualla verkossa

Poliisi

Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.02.2016