Liikennekäytöstäpoisto
 

Liikennekäytöstäpoisto

Liikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin. Mikäli ajoneuvoa ei aiota enää koskaan käyttää liikenteessä, sille tulee tehdä lopullinen poisto.

Liikennekäytöstäpoisto tulee voimaan sinä päivänä, jolloin rekisteri-ilmoitus tehdään.” Poiston ajalta (pl. poistopäivä) ei peritä ajoneuvoveroa. Auton rekisterikilpiä ei tarvitse liikennekäytöstäpoiston yhteydessä palauttaa. Jos auton kilpiä ei palauteta, vakuutusturva on osittain voimassa. Omasta vakuutusyhtiöstä voi tiedustella, mikä on auton vakuutusturva ja liikennevakuutuksen minimimaksu poiston aikana.

Liikennekäytöstäpoisto voidaan tehdä kaikille muille paitsi L-luokan ajoneuvoille (mopot, moottoripyörät, kolmipyörät, kevyet nelipyörät ja nelipyörät). L-luokan ajoneuvot voidaan poistaa liikennekäytöstä vain tietyissä tapauksissa.

Auton rekisterikilpiä ei ole pakko palauttaa poiston yhteydessä. Muiden ajoneuvoluokkien osalta kilvet on palautettava. Lisätietoja vakuutuksesta saa vakuutusyhtiöistä ja Liikennevakuutuskeskuksesta.

Liikennekäytöstäpoistettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä ainoastaan poikkeustilanteissa.

Väärinkäytöksistä rangaistaan mm. vähintään 1 000 euron lisäverolla.

Tieto liikennekäytöstäpoistosta näkyy ajoneuvon viimeisimmäksi tulostetussa rekisteröintitodistuksessa. Tiedon voi tarkistaa myös Trafin Rekisteritietopalveluista puhelimitse, tekstiviestinä tai internetin kautta.

Liikennekäytöstä poistetulle autolle tapahtuvista muutoksista, kuten omistajan tai haltijan vaihtumisesta, on tehtävä rekisteri-ilmoitus normaaliin tapaan 7 vuorokauden kuluessa muutoksesta.

Kuinka teen liikennekäytöstäpoiston?

Poistoilmoituksen tekeminen

Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstäpoistosta voidaan tehdä joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Henkilöasiakkaat voivat tehdä ilmoituksen auton liikennekäytöstäpoistosta myös sähköisessä palvelussa. Tämä edellyttää, että autolla ei ole liikennekäytöstäpoiston tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä. 

Katsastustoimipaikalla ilmoituksen tekemistä varten tarvitaan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa. Vakuutusyhtiössä mukana tulee olla myös tekninen osa.

Rekisteri-ilmoitus tehdään sinä päivänä, jolloin ajoneuvo halutaan poistaa liikennekäytöstä. Ilmoitusta ei voi tehdä etukäteen tai takautuvasti. Liikennekäytöstäpoiston seurauksena tulostetaan uusi rekisteröintitodistus, jossa näkyy tieto poistosta. Sähköisessä palvelussa tehdyn ilmoituksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus toimitetaan asiakkaalle postitse.

Ilmoituksen liikennekäytöstäpoistosta voi tehdä ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Omistaja tai haltija voi valtuuttaa asiamiehen hoitamaan ilmoituksen puolestaan. Jos omistaja tai haltija allekirjoittaa itse ilmoitusosan, asiamies voi jättää ilmoituksen ilman valtakirjaa rekisteröintitoimipisteeseen, muttei tällöin saa mukaansa tulostettavan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa vaan ainoastaan teknisen osan. Ilmoitusosa lähetetään omistajalle postitse.

Autojen rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa poiston yhteydessä. Muiden ajoneuvoluokkien, esim. perävaunun, osalta kilvet on palautettava. Vakuutusyhtiöllä on mahdollisuus periä autojen pakollisesta liikennevakuutuksesta yhtiökohtaista minimimaksua, jos auton kilpiä ei palauteta poiston yhteydessä. Lisätietoja vakuutusasioista saa omasta vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta.

L-luokan ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

L-luokan ajoneuvolle voidaan tehdä ilmoitus liikennekäytöstäpoistosta, jos ajoneuvo on vaurioitunut, anastettu, viety ulkomaille tai Ahvenanmaalle, siirtynyt kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla taikka ajoneuvon käyttö liikenteessä tai muualla on muusta erityisestä syystä kuin vakuutukseen liittyvästä syystä estynyt.

Muuna erityisenä syynä, jonka nojalla L-luokan ajoneuvon käyttö on estynyt, voidaan pitää esim. ajoneuvon pitkäaikaista (yli vuoden mittaista) käyttämättömyyttä. Asiakkaan on annettava selvitys pitkäaikaisen käyttämättömyyden kestosta sekä syystä.

Liikennekäytöstäpoiston perusteeksi ei kelpaa moottoripyörien osalta, ettei käyttäjä halua maksaa käyttämättömyysajalta vakuutusmaksuja. Tällaisissa tapauksissa asiakkaan tulee ottaa yhteys vakuutusyhtiöönsä seisonta-aikamahdollisuuden selvittämiseksi.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttö

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa käyttää:

siirtoluvalla
koenumerotodistuksella
väliaikaisrekisteröintitodistuksella (vientirekisteröintitodistuksella).

Lisäksi liikennekäytöstä poistettua autoa voi käyttää liikenteessä sen päivän loppuun saakka, jona liikennekäytöstäpoisto on tehty, jos auton rekisterikilpiä ei ole palautettu. Liikennekäytöstä poistettu auto voidaan myös siirtää suorinta reittiä ennalta varattuun määräaikaiskatsastukseen ja sieltä korjaukseen tai säilytykseen, jos autossa on rekisterikilvet.

Muissa tilanteissa liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttäminen on kiellettyä. Käyttökielto koskee myös liikennekäytöstä poistettuna ostettua ajoneuvoa.

Sanktiot liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väärinkäytöksistä

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä kuin poikkeustapauksissa.

Jos ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstäpoiston aikana, poliisi ottaa ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen pois ja määrää ajoneuvorikkomuksesta sakon.

Ajoneuvoverovelvollisilta ajoneuvoilta maksuunpannaan liikenteeseen käyttöajalta ajoneuvovero jälkiverotuksena sekä rangaistusluonteinen ajoneuvoveron lisävero. Lisäveron määrä on 12 kuukauden vero viisinkertaisena, kuitenkin aina vähintään 1 000 euroa. Lisävero on ajoneuvokohtainen ja maksamaton lisävero estää ajoneuvon käytön liikenteessä.

Vakuuttamattomalta ajalta Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomuusmaksua.

Liikennekäytöstäpoisto ulkomaille

Ajoneuvo on poistettava liikennekäytöstä, kun se viedään ulkomaille, eikä sitä enää käytetä liikenteessä Suomessa. Ajoneuvolle voidaan tehdä tavallinen liikennekäytöstäpoisto ennen ulkomaille vientiä rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla joko ajoneuvon liikennevakuutusyhtiössä tai katsastustoimipaikalla. Autonkin rekisterikilvet tulee palauttaa poiston yhteydessä, jotta ajoneuvoon kohdistuvat verot ja vakuutus päättyvät.

Mikäli ajoneuvo on todistettavasti poistunut ulkomaille, ajoneuvolle voidaan tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille katsastustoimipaikalla ulkomaisen rekisteröintitodistuksen tai Suomen Tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen perusteella. Verokausi sekä liikennevakuutuksen voimassaolo katkeavat ulkomaille poiston yhteydessä.

Kun ajoneuvo on viety toiseen ETA-valtioon ja rekisteröity siellä, Trafin tulisi saada kyseisen valtion rekisteri-viranomaiselta ilmoitus ajoneuvon rekisteröinnistä. Ilmoituksen perusteella ajoneuvolle tehdään ajoneuvoliikennerekisteriin liikennekäytöstä poisto ulkomaille.

Mikäli Trafi ei saa edellä mainittua ilmoitusta, ajoneuvon omistaja tai haltija voi toimittaa Trafiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta tai Suomen Tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Trafissa voidaan tällöin tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille.

Liikennekäytöstäpoisto laajenee koskemaan kaikkia ajoneuvoja

Eduskunnan hyväksymän lakiuudistuksen mukaan liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto laajenevat koskemaan kaikkia ajoneuvoja marraskuusta 2015 alkaen.

Kaksipyöräiset ja muut ajoneuvot voi siis tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa ottaa pois liikenteestä, kuten autot tällä hetkellä. Moottoripyöristä, mopoista tai muista ajoneuvoista ei myöskään enää tarvitse palauttaa kilpiä. Mahdollisista vaikutuksista vakuutukseen kannattaa kysyä omasta vakuutusyhtiöstä.

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
neuvonta(at)trafi.fi