Luovutusilmoitus
 

Luovutusilmoitus

Ajoneuvokaupan yhteydessä myyjän kannattaa merkitä ylös ostajan nimi, osoite ja luovutuspäivämäärä esimerkiksi kopioimalla ostajan tiedoilla täytetyn rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan tai täyttämällä samansisältöisen erillisen luovutuskirjan. Mikäli uusi omistaja ei tee rekisteri-ilmoitusta 7 päivän kuluessa luovutuksesta, edellinen omistaja voi osoittaa, että myynti on tapahtunut tekemällä luovutusilmoituksen joko katsastustoimipaikalla tai ajoneuvon liikennevakuutusyhtiössä. Luovutusilmoitus voi olla myös vapaamuotoinen, yksin myyjän allekirjoittama ilmoitus.

Ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty luovutusilmoitus päättää ajoneuvon edellisen omistajan ajoneuvoverovelvollisuuden sekä liikennevakuutuksen.

Haltijan luovutusilmoitus omistajalle

Ajoneuvon haltija voi tehdä haltijuudesta luopumisilmoituksen, mikäli hän on luopunut ajoneuvon hallintaoikeudesta ja palauttanut ajoneuvon takaisin omistajalle, eikä omistaja tee rekisteri-ilmoitusta haltijan poistosta 7 päivän kuluessa haltijuuden päättymisestä. Mikäli ajoneuvolla on useita haltijoita, tulee kaikkien haltijoiden allekirjoittaa ilmoitus hallintaoikeuden lakkaamisesta.

Haltijuudesta luopumisilmoituksesta tulee käydä ilmi

 • omistajan nimi- ja osoitetiedot
 • hallintaoikeuden päättymispäivä ja tieto, että ajoneuvo luovutettu takaisin omistajalle
 • haltijan yhteystiedot ja allekirjoitus.

Ilmoituksen voi toimittaa joko katsastustoimipaikalle tai ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön.

Luovutusilmoitus tuntemattomalle

Mikäli ajoneuvon uusi omistaja ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta omistajan vaihdoksesta eikä edellisellä omistajalla ole tiedossaan uuden omistajan nimi- tai osoitetietoja tai tarkkaa luovutuspäivämäärää, hän voi tehdä ns. luovutusilmoituksen tuntemattomalle.

Luovutusilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • ajoneuvon yksilöintitiedot (rekisteritunnus, merkki)
 • luovutuksen ajankohta (mahdollisimman tarkasti)
 • tapahtumapaikka eli missä luovutus on tapahtunut
 • kuvaus kaupantekotilanteesta
 • kuvaus ostajasta
 • selvitys, miksi ostajan tietoja (esim. luovutuskirjaa) ei ole saatavilla
 • muut mahdolliset luovutukseen liittyvät seikat
 • myyjän allekirjoitus, nimenselvennys, henkilötunnus tai osoite ja syntymäaika (muut yhteystiedot, esim. puhelin)
 • kahden todistajan allekirjoitukset, nimenselvennykset ja henkilötunnukset tai osoitteet ja syntymäajat. (Todistajat voivat todistaa joko kauppatapahtuman, jos he ovat olleet paikalla, tai sen, ettei ajoneuvo ole ilmoitetun luovutusajankohdan jälkeen ollut myyjän hallinnassa.)
Kun hakijana on kuolinpesä
 • pesän osakas voi hakea luovutusta tuntemattomalle
 • hakemuksen liitteenä tulee olla kopio  perunkirjan (tai virkatodistus) ensimmäisestä sivusta, josta kuolinpesän osakkaat käyvät ilmi.
Kun hakijana on konkurssipesä
 • pesänhoitaja voi hakea luovutusta tuntemattomalle
 • hakemuksen liitteenä tulee olla kopio määräyskirjasta tai ote tuomioistuimen pöytäkirjasta, josta käy ilmi konkurssipesän pesänhoitajan määrääminen.
Kun hakijana on edunvalvottava
 • edunvalvoja voi hakea luovutusta tuntemattomalle
 • hakemuksen liitteenä tulee olla todistus edunvalvonnan määräämisestä.

Luovutusilmoitus tuntemattomalle voidaan käsitellä vain Trafissa. Luovutuspäiväksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään se päivä, jona Trafi on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

Luovutusilmoituksen tuntemattomalle voi toimittaa käsiteltäväksi osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Luovutusilmoitus tuntemattomalle, PL 320, 00101 Helsinki.

Huom!
Mikäli ajoneuvo on kunnan haltuun ottama, jätetty, kadonnut tai anastettu, luovutusilmoitusta tuntemattomalle ei voi toimittaaa edellä mainittuun osoitteeseen.

 

 

Asiointipalvelut

 • Luovutuskirja
  (Huom! Trafin luovutuskirjalomake on saatavilla vain
  aktiivisena pdf-lomakkeena. Trafin sopimuskumppaneilla, esim. vakuutusyhtiöillä,
  voi olla käytössä omia, painettuja luovutus- kirjalomakkeita.)
 

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
neuvonta(at)trafi.fi

Luovutusilmoituksen tuntemattomalle voi toimittaa käsiteltäväksi osoitteeseen:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Luovutusilmoitus tuntemattomalle
PL 320
00101 Helsinki

Huom! Mikäli ajoneuvo on kunnan haltuunottama, jätetty, kadonnut tai anastettu, luovutusilmoitusta tuntemattomalle ei voi yllä mainittuun osoitteeseen toimittaa.