Omistajan vaihdos
 

Omistajan vaihdos

Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä tehdään rekisteri-ilmoitus ajoneuvon viimeisellä voimassa olevalla rekisteröintitodistuksen ilmoitus- ja teknisellä osalla. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä myös liikennekäytöstä poistetulle autolle.

Ilmoitusosaan merkitään uuden omistajan tiedot sekä omistusoikeuden luovutuspäivämäärä. Sekä uuden että rekisteriin merkityn omistajan tai omistajien on allekirjoituksillaan varmennettava ilmoitusosalla annetut tiedot. Allekirjoitusten lisäksi ilmoitusosaan merkitään nimenselvennykset. Jos kaupan osapuolena on yritys, allekirjoituksessa on oltava yrityksen ja yrityksen edustajan nimi sekä nimenselvennys. Rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa ja tekninen osa voivat olla järjestysnumeroltaan erinumeroisia (molempien osien järjestysnumerot selviävät teknisestä osasta).

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa omistusoikeuden luovutuspäivästä rekisteröintitoimipisteessä. Samassa määräajassa uuden omistajan on myös otettava ajoneuvolle liikennevakuutus. Ajoneuvon uudelle omistajalle aiheutuu Liikennevakuutuskeskuksen perimä korotettu vakuutusmaksu, jos ajoneuvon omistusoikeuden luovutuspäivän ja uuden vakuutuksen alkamispäivän välinen ero on yli 7 päivää. Korotettu vakuutusmaksu peritään ensisijaisesti ajoneuvon haltijalta.

Rekisteröintitodistuksen kääntöpuolella on tarkempia ohjeita ilmoitusosan täyttämisestä.

Ajoneuvo kannattaa hankkia vain rekisteriin merkityltä omistajalta, jotta välttyy ongelmilta omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron suhteen. Jos ajoneuvon kuitenkin hankkii ns. väliomistajalta, joka ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä, uuden omistajan kannattaa ottaa liikennevakuutus (ja tehdä rekisteri-ilmoitus) heti ostopäivänä. Tällöin välttyy ainakin korotetuilta vakuutusmaksuilta.

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Ajoneuvoliikennerekisteriin ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Rekisteri-ilmoitus on kuitenkin tehtävä 7 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle lainvoimaisen saannon perusteella.

Kun ajoneuvoa rekisteröidään kuolinpesän nimiin tai kun kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon edelleen, ei rekisteri-ilmoituksen liitteenä tarvitse esittää perunkirjajäljennöstä tai vastaavaa dokumenttia. Yksi pesän osakas voi tehdä rekisteri-ilmoituksen koskien kuolinpesän ajoneuvoa. Yksi pesän osakas voi allekirjoittaa muiden osakkaiden puolesta ajoneuvon luovutusdokumentin, joka yleensä on rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa (II osa). Allekirjoittanut osakas vastaa kuitenkin siitä, että hänellä on ollut oikeus luovuttaa (myydä) ajoneuvo eteenpäin.

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
neuvonta(at)trafi.fi