Osoitteen ja nimen muutos
 

Osoitteen ja nimen muutos

Luonnollisen henkilön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta osoitteen muutoksesta, koska tieto siirtyy väestörekisteristä automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Osoitteen muutoksesta ei toimiteta henkilölle uutta rekisteröintitodistusta. Henkilö voi halutessaan tulostuttaa katsastustoimipaikalla uuden maksullisen rekisteröintitodistuksen. Samalla hän voi palauttaa katsastustoimipaikalle hallussaan olevan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan ja teknisen osan.

PL- ja poste restante -osoitteet

Luonnolliselle henkilölle voidaan ajoneuvoliikennerekisteriin viedä PL- tai poste restante -osoite, mikäli henkilöllä ei ole muuta osoitetta tai hänellä on turvakielto. Trafi saa automaattisesti tiedon, jos luonnollisen henkilön osoite muuttuu PL- tai poste restante -osoitteeksi väestötietojärjestelmässä (VTJ). Turvakiellollisen henkilön on ilmoitettava uusi osoitteensa Trafiin tietoturvasyistä kirjallisesti (Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki).

Kuolinpesän osoitteen muutos

Tieto kuolinpesän osoitteen muutoksesta ei välity automaattisesti Trafiin. Kuolinpesän osakas voi tehdä ilmoituksen osoitteen muutoksesta Trafiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Luonnollisen henkilön nimen muutos

Luonnollisen henkilön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta nimen muutoksesta. Tieto siirtyy väestörekisteristä automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Nimen muutoksesta ei toimiteta henkilölle uutta rekisteröintitodistusta. Henkilö voi halutessaan tulostuttaa katsastustoimipaikalla uuden maksullisen rekisteröintitodistuksen. Samalla hän voi palauttaa katsastustoimipaikalle hallussaan olevan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan ja teknisen osan.

Yrityksen osoitteen muutos

Yrityksen/yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön osoitteenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Osoitteen muutoksesta ei toimiteta automaattisesti uutta rekisteröintitodistusta.

Yrityksen/yhteisön on kuitenkin tehtävä kirjallinen osoitteenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen/yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä. Ilmoituksen voi tehdä Trafille lomakkeella Yrityksen/yhteisön osoitteenmuutosilmoitus. Trafissa tehdyistä osoitteenmuutoksista ei tulosteta uutta rekisteröintitodistusta. Vaihtoehtoisesti yritys/yhteisö voi tehdä katsastustoimipaikalla osoitteenmuutoksen rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla, jolloin muutoksesta tulostetaan uusi maksullinen rekisteröintitodistus.

Yrityksen nimen muutos

Yrityksen/yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Nimenmuutoksesta ei toimiteta automaattisesti uutta rekisteröintitodistusta.

Yrityksen/yhteisön on kuitenkin tehtävä nimenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen/yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä. Nimenmuutos tehdään katsastustoimipaikalla rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla, jolloin muutoksesta tulostetaan uusi maksullinen rekisteröintitodistus.

 

 

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
neuvonta(at)trafi.fi