Siirtolupa
 

Siirtolupa

Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit ja liikennevakuutus.

Siirtolupa voidaan myöntää ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai ennen 2.11.2007 rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten. Käyttökiellossa tai ajokiellossa olevalle ajoneuvolle voidaan myöntää siirtolupa korjaamolle tai katsastukseen vientiä varten. Siirtoluvan voi hankkia enintään 7 päivää ennen sen voimassaolon alkamista. Ajoneuvon valmistenumeron tulee olla tiedossa siirtolupaa haettaessa.

Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on se, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva jatkuva liikennevakuutus tai siirtovakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Ajoneuvon tulee siirtoluvan käyttötarkoituksen huomioon ottaen olla liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Siirtolupa on pidettävä mukana, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä.

Käyttötarkoitukset, joihin siirtolupa myönnetään:

Yhteystiedot

Siirtolupa-asioiden neuvonta
Puhelin 029 534 5111 (pvm/mpm)

Siirtovakuutus
Liikennevakuutuskeskus