Kansalliset määräykset
 

Kansalliset määräykset

Tämän otsikon alta löydät FINLEXiin vievät linkit Liikenteen turvallisuusviraston antamista määräyksistä.

Kuljettajantutkinto

Kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakunnat
TRAFI/2835/03.04.03.00/2013

Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta                            TRAFI/2765/03.04.03.00/2013    

Ajonäytteen suorittaminen                                                 TRAFI/2842/03.04.03.00/2013

Kuljettajantutkinnon ajokoe
TRAFI/11079/03.04.03.00/2012

Kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittaminen
TRAFI/19923/03.04.03.00/2013

Oppilaskirjanpito ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävät ilmoitukset
TRAFI/20434/03.04.03.00/2012

Ammattipätevyydet

Lääkärinlausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä
TRAFI/6397/03.04.03.04/2014

Katsastus

-

Ajoneuvon rakenne

-

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä tarkoitettu tarkastuslaitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva standardi
TRAFI/23571/03.04.04.00/2013