Verotus
 

Verotus

Tieliikenteessä käytettävistä ajoneuvoista kannetaan kolmea erilaista veroa, joiden perimisestä huolehtii pääsääntöisesti
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.
Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa.

Ensirekisteröinnin jälkeinen autovero

Autoverolakia sovelletaan, jos ajoneuvon rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta muutetaan siten, että muutoksen johdosta olisi autoverolain nojalla kannettava autoveroa.

Trafi hoitaa ajoneuvon uudelleenverottamisen osien vaihtamisen takia, samoin muiden rakennemuutosten yhteydessä (viritetyt mopot, ajoneuvolajin tai -ryhmän muutokset, pakettiautot). Lisäksi Trafille kuuluu taksiautojen autoveron alennusten ja invalidiautojen autoveron palautusten mahdollinen takaisinperintä.

Polttoainemaksu

Polttoainemaksulaissa on säännökset, jotka koskevat seuraamuksia moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettujen polttoaineiden käytöstä sekä eräiden kaasumaisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa.

Yhteystietoja

Ajoneuvoverotuksen puhelinpalvelu
029 534 5125 (pvp/mpm)
Avoinna: arkisin klo 8.00–18.00

Autoveroneuvonnan puhelinpalvelu
029 534 5128 (pvp/mpm)
Avoinna: ma–pe klo 9.00–11.00 ja 13.00–15.00

Sähköposti

 
 
 

 

Sivu päivitetty 16.08.2016