Verotus
 

Verotus

Tieliikenteessä käytettävistä ajoneuvoista kannetaan kolmea erilaista veroa, joiden perimisestä huolehtii pääsääntöisesti
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.
Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa.

Tarkista maksamattomat verot sähköisesti

Oletko ostamassa käytettyä autoa? Ajoneuvoverot voi tarkistaa maksutta Trafin sähköisestä palvelusta milloin tahansa.

 

Ensirekisteröinnin jälkeinen autovero

Autoverolakia sovelletaan, jos ajoneuvon rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta muutetaan siten, että muutoksen johdosta olisi autoverolain nojalla kannettava autoveroa.

Trafi hoitaa ajoneuvon uudelleenverottamisen osien vaihtamisen takia, samoin muiden rakennemuutosten yhteydessä (viritetyt mopot, ajoneuvolajin tai -ryhmän muutokset, pakettiautot). Lisäksi Trafille kuuluu taksiautojen autoveron alennusten ja invalidiautojen autoveron palautusten mahdollinen takaisinperintä.

Polttoainemaksu

Polttoainemaksulaissa on säännökset, jotka koskevat seuraamuksia moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettujen polttoaineiden käytöstä sekä eräiden kaasumaisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa.

 
 

 

Sivu päivitetty 03.11.2016