Veron rakenne ja määrä
 

Veron rakenne ja määrä

Rakenne

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Ajoneuvovero voi muodostua seuraavasti:

  • perusvero (esim. bensiinikäyttöinen henkilöauto)
  • käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto)
  • perusvero + käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen henkilöauto).

Ajoneuvoveroa on maksettava ajoneuvoliikennerekisteriin merkitystä henkilö-, paketti-, ja kuorma-autoista eli M- ja
N-luokkiin kuuluvista ajoneuvoista.

Alkuun

Perusvero

Ajoneuvovero on muuttunut päästöperusteiseksi 1.3.2011.

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2).

Uudemmat ajoneuvot verotetaan CO2-tiedon ja vanhemmat ajoneuvot kokonaismassan perusteella

Ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin CO2-päästötietoihin. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Henkilöautojen veroperuste määräytyy käyttöönottovuoden perusteella seuraavasti:

Käyttöönottovuosi

Paketti- ja kaksikäyttöautojen veroperuste määräytyy käyttöönottovuoden perusteella seuraavasti:

Paketti- ja kaksikäyttöautot

CO2- ja massaperusteen vuosirajat johtuvat EU-tasolla yhtenäistetystä hiilidioksidipäästöjen mittaustavasta sekä ajankohdasta, jolloin päästötieto on tullut pakolliseksi osaksi ajoneuvon tyyppihyväksyntää.

Vanhemmat autot verotetaan 1.3.2011 kokonaismassan perusteella, koska niillä ei ole rekisterissä EU-direktiivin mukaista CO2-päästötietoa. Kokonaismassaan perustuva perusvero vaihtelee välillä 75–485 € (kokonaismassa
1 300–3 401 kg). Noin 80 %:lla henkilöautoista kokonaismassa on 1 301–2 000 kg ja veron määrä on 85–170 €.

Jos kuluttajille tarkoitetussa henkilöauton mainoksessa tai vastaavassa tai ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on kerrottava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY, tai E-säännön n:o 101 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

Perusvero kokonaismassan mukaan(Voimassa 31.12.2012 saakka)

Perusvero CO2-päästötiedon mukaan(Voimassa 31.12.2012 saakka)

Ajoneuvon perusvero nousi 1.1.2013

Muutos koskee kaikkia perusveron alaisia autoja. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä auton valmistajan ilmoittamaa CO2-päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.
Autojen, joiden ainoa käyttövoima on sähkö, perusvero määräytyy päästötiedon 0 g/km mukaan.

Uudet perusverotaulukot on ajoneuvoverolippujen mukana lähetettävässä tiedotteessa. Kokonaisuudessa taulukot löytyvat Finlexin sivuilla (verotaulukko 1 ja verotaulukko 2).

Perusvero kokonaismassan mukaan 1.1.2013 alkaen

Perusvero CO2-tiedon mukaan 1.1.2013 alkaen
(1.1.2013 alkaen)

Alkuun

Käyttövoimavero

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Vuoden 2009 lopussa ajoneuvoliikennerekisterissä oli käyttövoimaveron alaisia, liikennekäytössä olevia henkilöautoja noin 460 000, pakettiautoja noin 270 000 ja kuorma-autoja noin 90 000.

Henkilö ja kuorma-autojen käyttövoimavero on laskenut 1.1.2012

Henkilöautojen käyttövoimavero aleni 6,7 sentistä/pvä 5,5 senttiin/pvä auton jokaiselta alkavalta 100 kilogrammalta. Kuorma-autojen käyttövoimavero aleni 29–45 %.

Käyttövoimavero HA, PA

 

KA Käyttövoimavero
Uudet veroperusteet tulevat voimaan vuoden mittaisella siirtymäajalla. Siirtymäaikana verolipulla näkyy sekä vanhan että uuden veroperusteen mukaan laskettua veroa. Kahta eri veroperustetta sisältäviä verolippuja lähetetään aikavälillä 2.1.2011–31.12.2011.

Pakettiautojen käyttövoimaveroon ei muutoksia

Pakettiautojen käyttövoimavero ei muutu kaasukäyttöisiä pakettiautoja lukuun ottamatta.

Pakettiautojen henkilöautoja alemmalla käyttövoimaverolla on pyritty yhdenmukaistamaan tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen eli suurten pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen verokohtelua ja vähentämään epätarkoituksenmukaisia, verotuksesta johtuvia ajoneuvoluokan muutoksia ja ajoneuvovalintoja.

Pakettiautojen käyttövoimavero on henkilöautojen käyttövoimaveroon verrattuna matala, eikä sen tarkoituksena ole samalla tavoin polttoaineiden erilaisesta verotuksesta johtuvien käyttökustannusten tasaaminen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla.

Kuorma-autojen alennettavalla käyttövoimaverolla tarkoitus kompensoida kuljetusalaa

Kuorma-autojen käyttövoimaveroa alennetaan dieselöljyn veronkorotuksen kompensoimiseksi kuljetusalalle.

Dieselöljyn veron korottamisen yhdellä sentillä voidaan arvioida aiheuttavan noin 14–15 miljoonan euron lisäkustannukset kuljetusalalle. Veronkorotuksen kompensoimiseksi kuorma-autojen käyttövoimaveroa alennetaan noin 40 prosenttia.

Kuorma-autojen käyttövoimavero alennetaan tasolle, joka käytännössä vastaa mahdollisimman tarkasti EU:n vinjettidirektiivin mukaista veron minimitasoa. Jotta direktiivin mukaisia vähimmäisveroperusteita ei alitettaisi, lähinnä kaksiakselisten puoli- ja täysperävaunua käyttävien kuorma-autojen veroa ei voida alentaa yhtä paljon kuin muiden ajoneuvoluokkien.

 Alkuun

Käyttövoimaverotasot 1.1.2013 alkaen

Dieselautojen lisäksi käyttövoimaveroa kannetaan myös muista ajoneuvoista, joiden käyttövoimana on muu kuin moottoribensiini.

1.1.2013 alkaen henkilöautojen käyttövoimaverot eriytyvät tarkemmin käyttövoiman mukaan. 

Kayttövoimatasot

Muutoksen myötä myös kaasukäyttöiset pakettiautot tulevat käyttövoimaveron piiriin (0,9 snt / pv / alkava 100 kg).

Uudet veroperusteet tulevat voimaan vuoden mittaisella siirtymäajalla. Muutos näkyy verolipuilla jo vuonna 2012.

 Alkuun

Kuorma-autojen vetolaitelisä eli käyttövoimaveron vetolaiteosuus

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaiteosuus. Vetolaiteosuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden ajoneuvoliikennerekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi. Erillistä ilmoitusta vetolaitteen käyttämisestä ei tarvita autoa rekisteröitäessä, liikennekäyttöön otettaessa tai auton vaihtaessa omistajaa.

Mikäli vetolaitetta ei käytetä, voi auton omistaja tai haltija ilmoittaa vetolaitteen käyttämättömyydestä. Tällöin vetolaiteosuutta ei panna maksuun ilmoituspäivästä lähtien. Vastaavasti, jos käyttämättömyydestä on aiemmin ilmoitettu ja vetolaitetta aletaan käyttää, pitää omistajan tai haltijan ilmoittaa vetolaitteen käyttöönotosta ennen vetolaitteen käyttämistä. Kun vetolaitteen käyttöönotosta on ilmoitettu, pannaan vetolaiteosuus maksuun jo ilmoituspäivästä lähtien osana ajoneuvoveron käyttövoimaveroa. Kuorma-auton käyttövoimaveron määrä riippuu siitä, käytetäänkö auton vetolaitetta vai ei.

Vetolaite on lähtökohtaisesti aina käytössä otettaessa kuorma-autoa liikennekäyttöön

Vetolaitteen käyttämättömyysilmoitus pitää tehdä uudestaan, kun kuorma-auto otetaan liikennekäyttöön. Vaikka autolle olisi tehty käyttämättömyysilmoitus edellisen kerran, kun sitä käytettiin liikenteessä, tulee ilmoitus tehdä uudestaan joka kerta, kun se otetaan liikennekäyttöön. Jos vetolaitteen käyttämättömyysilmoitusta ei ole tehty, kuorma-autosta pannaan maksuun vetolaiteosuus osana käyttövoimaveroa. Ilmoituksen voi tehdä katsastusasemalla liikennekäyttöönoton yhteydessä.

Ilmoitusta tehtäessä on ilmoitettava myös, käytetäänkö autoa ilmoituspäivänä vetolaitteen vetoon vai ei. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.

Vetolaitteesta ei tarvitse maksaa vetolaiteosuutta, jos ajoneuvoliikennerekisteriin on kuorma-auton tietoihin merkitty vetolaite vain hinattavan laitteen vetoon. Näissä tilanteissa vetolaitteen käyttämättömyydestä voidaan ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vetolaiteilmoitukset (at) trafi.fi tai poikkeuksellisesti myös puhelimella Trafin ajoneuvoveroneuvontaan, p. 029 534 5125. Tieto, että vetolaite on rekisteröity vain hinattavan laitteen vetoon, pitää olla ajoneuvoliikennerekisterissä, jotta vetolaiteosuus voidaan poistaa. Vetolaiteosuutta voidaan oikaista kyseisen merkinnän lisäämispäivämäärästä lähtien.

Kuorma-autoja koskevat vetolaiteilmoitukset voi tehdä katsastustoimipaikoilla, sähköpostilla tai faksilla numeroon 029 534 5095. Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse, eikä ilmoitusta voi tehdä takautuvasti. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä etukäteen. Verovelvolliselle lähetetään uusi veropäätös.

Asiakas voi tehdä vetolaiteilmoituksen katsastustoimipaikoilla, jossa on Trafin lomake sitä varten. Tällöin asiakkaalle jää lomakkeesta oma kopio, ja se on syytä säilyttää ilmoituksen tarkistamista varten. Kiireellisissä tapauksissa ilmoitus on tehtävä katsastustoimipaikalla, josta asiakas saa oman kappaleensa ilmoituksesta pidettäväksi ajossa mukana.

Ilmoituksen toimittaminen suoraan Trafiin on hyvä vaihtoehto, erityisesti niissä tapauksissa, joissa yrityksellä on useita autoja. Sähköpostitse tapahtuva ilmoittaminen on helpompaa, nopeampaa ja edullisempaa. Sähköpostitse tai faksilla vetolaiteilmoitus tulee toimittaa Trafille ennen suunniteltua vetoon ottamista taikka vetämisen päättymistä.

Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota tehtyjen ilmoitusten selkeyteen, sillä ristiriitaiset ilmoitukset saattavat johtaa ilmoitusten hylkäämiseen. Asiakasta kehotetaankin pitämään itsellään kirjaa tekemistään ilmoituksista ristiriitaisten ilmoitusten välttämiseksi.

Kun teet vetolaiteilmoituksen muulla tavalla kuin lomakkeella (esim. sähköpostilla), ilmoita vähintään seuraavat asiat:

  • ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero.
  • verovelvollisen nimi, osoite, y-tunnus (henkilötunnus vapaaehtoinen) ja puhelinnumero
  • ilmoittajan tiedot, jos muu kuin verovelvollinen, tai jos verovelvollinen on yritys
  • koskeeko ilmoitus varsinaista perävaunua ja/tai puoliperävaunua, jos auto on varustettu kummallakin vetomahdollisuudella
  • mistä lähtien ilmoitus on voimassa, eli mikä on päivämäärä, jona vetolaitetta aletaan käyttää tai ei enää käytetä riippuen siitä, mikä on ollut edellinen ilmoitus
  • onko ilmoitus voimassa toistaiseksi tai tietyn aikavälin.

Vapaamuotoinen kirjoitus on yllä olevien tietojen lisäksi sallittu.

Alkuun

Yhteystiedot

Ajoneuvoveroneuvonta
Puhelin 029 534 5125 (pvm/mpm) ma-pe (myös arkipyhinä) klo 8.00–20.00Vetolaiteilmoitukset
vetolaiteilmoitukset(at)trafi.fi
Faksi 029 534 5095

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki