Matkailuauto
 

Matkailuauto

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jonka sisällä olevissa majoitustiloissa on vähintään seuraavat tukevasti kiinni olevat varusteet (ajoneuvolaki 22 §):

 1. istuimia ja pöytä, joka voi olla helposti poistettavissa
 2. makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista
 3. keittomahdollisuus
 4. säilytystiloja.

Sellaisen matkailuauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista säädetään autoverolaissa tarvittaessa.

M1-luokan matkailuauto on autoverosta vapaa ajoneuvo, jos sen omamassa on vähintään 1 875 kiloa ja auton sisäkorkeus on vähintään 1,90 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998).

Matkailuauto, joka ei täytä autoverovapauden edellytyksiä, verotetaan kuten henkilöauto.

Verovapaan matkailuauton muuttaminen

Matkailuauto on autoverovapaa, jos sen omamassa on vähintään 1 875 kg (ennen 1.1.1995 rekisteröidyssä vähintään 1 800 kg) ja se täyttää ARVA 17 §:n 3 momentissa säädetyt ehdot. Verovapaudelle ei ole säädetty kuoleutumisaikaa.

Muutoksesta ei ole veroseuraamuksia, jos verovapaa matkailuauto muutetaan

 • henkilöautoksi, jonka omamassa on vähintään 6 000 kg (jos auto on tuotu Suomeen 1.1.1995 tai sen jälkeen)
 • linja-autoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg /
  1 875 kg
 • pakettiautoksi, joka täyttää autoverolain 23 ja 24 §:n ehdot (jos auto on tuotu Suomeen ennen 3.5.1993)
 • kuorma-autoksi
 • invataksiksi
 • sairasautoksi
 • pelastusautoksi
 • eläinlääkintäautoksi
 • ruumisautoksi
 • huoltoautoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg (jos auto on tuotu Suomeen ennen 3.5.1993).

Muutoksesta on maksettava alennettu autovero, jos verovapaa matkailuauto muutetaan

 • henkilöautoksi, jonka omamassa on vähintään 4 500 kg mutta alle 6 000 kg (jos auto on tuotu Suomeen 1.1.1995–31.3.2009)
 • pakettiautoksi, joka täyttää autoverolain 23 ja 24 §:n ehdot (jos auto on tuotu Suomeen 3.5.1993–31.3.2009)
 • pakettiautoksi, joka täyttää autoverolain 8 §:n ehdot (jos auto on tuotu Suomeen 1.4.2009 tai sen jälkeen)
 • huoltoautoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg / 1 875 kg (jos auto on tuotu Suomeen 3.5.1993–31.3.2009).

Muutoksesta on maksettava täysimääräinen autovero, jos verovapaa matkailuauto muutetaan

 • tavalliseksi henkilöautoksi
 • linja-autoksi, jonka omamassa on alle 1 800 kg /
  1 875 kg
 • pakettiautoksi, joka ei täytä autoverolain 23 ja 24 §:n ehtoja (jos auto on tuotu Suomeen 3.5.1993–31.3.2009)
 • pakettiautoksi, joka ei täytä autoverolain 8 §:n ehtoja (jos auto on tuotu Suomeen 1.4.2009 tai sen jälkeen)
 • verolliseksi matkailuautoksi
 • huoltoautoksi, jonka omamassa on alle 1 800 kg /
  1 875 kg.

Täysimääräisen autoveron alaisen matkailuauton muuttaminen

Täysimääräisen autoveron alaisen matkailuauton muuttamisesta ei ole autoveroseuraamuksia.

Yhteystiedot

Polttoainemaksuasiat ja autoveroasiat
Puhelin 029 534 5128 (pvm/mpm), ma–pe klo 9–11 ja 13–15

Hakemukset, ilmoitukset, vastineet
kirjaamo(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki