Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Tieliikenne

Artikkelit vuodelle 2012

Liikenteessä olevien autojen määrä ylitti 3 miljoonan rajan

24.7.2012 9.08

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisterin mukaan kesäkuun lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 3,03 miljoonaa autoa, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuodenvaihteessa ja 1,6 % enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Kaikkien liikennekäytössä olevien erilaisten ajoneuvojen määrä lähentelee jo viittä miljoonaa.

Euroopan komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen katsastuksia

24.8.2012 13.00

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita.

Mekö vihreitä? Ympäristöystävällisyys ei juuri paina autonvalinnassa

10.10.2012 9.45

Ympäristöasioiden arvostus ei ole kasvanut vuosien myötä autonvalinnassa. Tämä on nähtävissä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin seurantatutkimuksesta, jolla on selvitetty autoilijoiden ympäristöasenteita vuodesta 2007.

Trafi kilpailutti neuvontapalvelut

6.11.2012 10.30

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailutti vaihde- ja neuvontapalvelut keväällä 2012. Uudeksi toimittajaksi valittiin suomalainen yritys Henkilöstöpalvelut Argenta Oy, jonka kanssa Trafi teki huhtikuussa 2012 väliaikaisen sopimuksen, koska kilpailutuksesta tehtiin valitus markkinatuomioistuimeen.

LVM: Trafin perimiin maksuihin muutoksia

5.12.2012 16.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin perimiin maksuihin on tulossa vuoden alusta sekä hinnan alennuksia että korotuksia. Lisäksi viraston perimiä palvelumaksuja on ryhmitelty uudelleen viraston uuden organisaation mukaan.

Autoalan infotilaisuus 2012

26.1.2012 22.00

Trafi järjesti infotilaisuuden auto- ja tieliikennealan toimijoille infotilaisuuden Helsingissä 26.1.2012. Tilaisuudessa esiteltiin Trafin uusi toimintamalli ja tieliikenteen ajankohtaisia asioita.

Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat työsuhdeautojen valintaan

21.2.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksessa selviää, että noin 70 % organisaatioista on työsuhdeautojen valinnassa käytössä CO2-raja. Keskimäärin työsuhdeautojen päästörajat ovat 168 g/km, joskin uusien työsuhdeautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat noin 140 g/km. Ympäristöasioita pidetään yritystoiminnassa tulevaisuudessa hyvin tärkeinä ja sen halutaan heijastuvan myös työsuhdeautojen valinnan ohjeistuksiin. Työsuhdeauton valintaa ohjataan hiilidioksidirajan lisäksi auton hinta-, merkki- ja polttoainerajauksilla.

Tarkista renkaiden kunto vaihdon yhteydessä

12.4.2012 13.00

Trafi muistuttaa, että renkaiden kunto on syytä tarkistaa vaihdon yhteydessä ja myös silloin, kun kesäauto otetaan käyttöön. Talvirenkaat on saanut vaihtaa kesärenkaisiin 1. maaliskuuta alkaen ja tänä vuonna nastarenkaita saa käyttää 16 huhtikuuta asti. Nastarenkaita saa käyttää myöhemminkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Ammatillisen liikenteen ammattipätevyyden jatkokoulutus hyvä hankkia ajoissa

9.5.2012 11.00

Trafi muistuttaa, että ennen ammattipätevyysvaatimusten voimaantuloa linja- tai kuorma-auton ajokortin suorittaneiden on hyvä hankkia jatkokoulutus ajoissa. Koulutuspäivät kannattaa sopia viivyttelemättä, jotta yritys ja kuljettaja voivat hyödyntää koulutusta heille parhaalla mahdollisella tavalla.

EU:n komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä

31.5.2012 15.00

Euroopan komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotuksen taustalla on tavoite parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Pidä huolta peräkärrystä ja kuormaa oikein

19.6.2012 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että vaikka kevytperävaunuja ei tarvitse määräaikaiskatsastaa, pitää liikenteessä käytettävän perävaunun olla katsastusmääräysten edellyttämässä kunnossa. Erityisesti valaisimien ja kytkentälaitteiden toimivuus ja jarrullisten perävaunujen jarrut on hyvä tarkastaa aina ennen liikenteeseen lähtöä. Perävaunu on myös kuormattava huolellisesti, ettei kuorma vaaranna liikenneturvallisuutta.

Harmaa on suosituin autoväri, valkoinen nousussa

3.8.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan Suomen liikenteessä liikkuu eniten harmaita henkilöautoja. Harmaiden autojen osuus henkilöautokannasta on lähes 21 prosenttia. Harmaat autot ovat vieneet ykkössijan aikaisemmin suosituimmalta punaiselta autoväriltä. Punaisia autoja on liikenteessä toiseksi eniten, 19,5 prosenttia.

Nuorten liikenneturvallisuusaiheisen videokilpailun voitot Kouvolaan ja Auraan

13.9.2012 12.00

Eläköön nuoret -videoskaba on ratkennut. Vesiturvallisuus-sarjan voitti kolmen tytön porukka Kouvolasta videollaan Vaikuta valinnoillasi – vesilläkin. Mopoilu-sarjan puolestaan voittivat pojat Aurasta Muista kypärä -videollaan.

Talvirenkaat alle – turvallisuuden kannalta nastat parhaimmat

17.10.2012 9.45

Talvirenkaiden vaihdon lähestyessä myös vuosittainen keskustelu nasta- ja kitkarenkaiden paremmuudesta on käynnistynyt. Kysymyksessä on monisyinen ilmiö, mutta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että varman päälle pelaavan tai ajotaidoistaan hieman epävarman kuljettajan kannattaa liikenneturvallisuusnäkökulmasta katsottuna aina valita nastarenkaat.

Turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat puoltavat keski-iän laskemista liikennekäytössä olevista ajoneuvoista

16.11.2012 9.00

Ajoneuvokannan keski-ikä voidaan laskea joko kaikista rekisterissä olevista ajoneuvoista tai vain niistä, jotka tosiasiallisesti ovat liikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että liikennekäytössä olevien ajoneuvojen keski-ikä on usein koko ajoneuvokannan keski-ikää kuvaavampi mittari, esim. turvallisuus- ja ympäristönäkökulmasta.

Lausuntopyyntö ajokorttimääräysluonnoksista

17.12.2012 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoja ajokorttilain (386/2011) uudistukseen liittyvistä määräysluonnoksista, jotka koskevat oppilaskirjanpitoa ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtäviä ilmoituksia sekä kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittamista ja poikkeuksia kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä.

Erityiskilpiä myönnettiin edellisvuosia enemmän

9.2.2012 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi 852 erityistunnusta eli ns. erityiskilpeä vuonna 2011. Myönnettyjen tunnusten määrä nousi edellisvuodesta 80 kappaletta eli reilut 10 %.

Autojen törmäystiedoista laadittu tutkimus: Uusi automallien turvallisuuskehitys on jatkunut

22.3.2012 13.30

Henkilöautojen turvallisuus on edelleen parantunut. Uudet automallit ovat edeltäjiään turvallisempia, ilmenee Aalto-yliopiston tekemästä Trafin ja Liikennevakuutuskeskuksen tilaamasta tuoreessa tutkimuksessa. Siinä selvitettiin kahden henkilöauton välisiä törmäysonnettomuuksia ja niiden seurauksia.

Suomen tieliikenteen turvallisuus heikentyi EU-maihin verrattuna keskimääräistä enemmän vuonna 2011

25.4.2012 13.18

Vuosina 2001-2010 EU:n tieliikennekuolemat vähenivät 43 prosenttia eli keskimäärin 6 prosenttia vuodessa. Viime vuonna kehitys kuitenkin hidastui ja vähennystä oli vain 2 prosenttia. Suomessa tieliikennekuolemat puolestaan kääntyivät viime vuonna nousuun - teillämme kuoli 22 henkilöä eli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosien 2001-2010 aikana tieliikennekuolemat vähenivät Suomessa 37 prosenttia.

Mopotytöillä poikia suurempi onnettomuusriski – eka vuosi pahin

25.5.2012 10.00

Ensimmäinen vuosi kortin saamisen jälkeen on mopoilijoille erityisen onnettomuusaltista aikaa. Tuona aikana tyttöjen onnettomuuksista tapahtuu yli 75 % ja poikien onnettomuuksista 90 %, selviää Trafin kahdesta kyselytutkimuksesta, jotka käsittelevät nuorten ja erityisesti tyttöjen mopoilua.

Museoajoneuvossa voi näkyä myös ajan patina

8.6.2012 9.00

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia. Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty.

Suomesta eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudessa

28.6.2012 15.00

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa lähtökohtana on turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tehdä Suomesta vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) eturivin maa, jossa säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa. Tavoitteena on myös muodostaa VAK-mittaristo päätöksenteon tueksi.

Vuoden 2011 tasoristeysonnettomuudet selvitetty

10.7.2012 13.00

Vuonna 2011 tapahtui 25 tasoristeysonnettomuutta. Se on pienien vuosittainen määrä vuosien 1991-2011 aikana. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui vakavasti kolme ihmistä. Myös kuolleiden määrä oli tarkastelujakson pienin.

Arki alkaa – älä anna rutiineiden syödä turvallisuutta

13.8.2012 10.00

Arki tuo lomien jälkeen rutiinit myös liikenteeseen. Tuttua työmatkaa kulkee automaattisesti, keskittyminen herpaantuu ja ajatukset seikkailevat työ- tai kotiasioissa.

Seniorikuskit suosivat omatoimisesti hallittavia turvallisuuskeinoja liikenteessä

19.9.2012 10.00

Seniorikuljettajien soveltamien turvallisuuskeinojen käyttö lisääntyy iän myötä, mutta suosituimpia ovat kuitenkin täysin omatoimisesti toteutettavissa olevat keinot, selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin yli 65-vuotiaiden autoilijoiden liikennemenestystä ja –kokemuksia.

Autoilija, päästä vähän ja säästä rahaa

25.10.2012 14.00

Vähän polttoainetta kuluttava auto säästää samalla myös kukkaroa. Muutaman bensalitran kymmenyksen lisäys kulutuksessa voi näyttää paperilla pieneltä, mutta vuosiajoon suhteutettuna pienikulutuksisen auton omistaja säästää selvää rahaa. Autokauppoja miettivä voikin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluista tarkistaa helposti mm. joko uuden tai 2000-luvulla käyttöönotetun, käytetyn auton kulutustiedot sekä arvion polttoaineeseen vuodessa menevästä rahasummasta.

Hyvä ennakointi auttoi talvimyrskyliikenteessä

30.11.2012 14.00

Liikenne on sujunut liikenneturvallisuuden kannalta tähän saakka hyvin, huolimatta Etelä-Suomea riepottelevasta voimakkaasta myrskystä. Eri viranomaisten aktiivinen tiedotus on saanut ihmiset jäämään kotiin, miettimään vaihtoehtoisia liikkumismuotoja ja ylipäänsä varovaisuuteen liikenteessä.

Ajoneuvoverossa muutoksia 2012 ja 2013

2.1.2012 12.00

Henkilöautojen käyttövoimavero alentui 18 prosenttia ja kuorma-autojen 29–45 prosenttia vuoden 2012 alusta alkaen. Sen sijaan ajoneuvoveron perusvero nousee vuoden 2013 alusta. Samalla henkilöautojen käyttövoimavero eriytyy selkeämmin käyttövoiman mukaan ja sitä kautta sähköautojen verotus lievenee.

Trafi valitsi ajokorteille uuden valmistajan

16.2.2012 10.00

Trafi on valinnut uuden ajokorttien valmistajan. Tarjouskilpailun perusteella Trafin korttitoimittajaksi valittiin Morpho ja sen alihankkijoina CardPlus Oy ja certSign. Sopimuskausi alkaa tammikuussa 2013 ja on pituudeltaan noin neljä vuotta.

Ajokortti neljällä viidestä suomalaisesta

3.4.2012 12.00

Trafin rekisterin mukaan Suomessa oli viime vuoden vaihteessa voimassa 3,61 miljoonaa ajokorttia. Jonkinlainen ajokortti oli siis voimassa noin 80 prosentilla yli 15-vuotiaista suomalaisista. Ajokorteista 54 prosenttia on miehillä. Voimassaolevien ajokorttien määrä lisääntyi noin prosentilla.