Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Tieliikenne

Artikkelit vuodelle 2012

Vuoden 2011 tasoristeysonnettomuudet selvitetty

10.7.2012 13.00

Vuonna 2011 tapahtui 25 tasoristeysonnettomuutta. Se on pienien vuosittainen määrä vuosien 1991-2011 aikana. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui vakavasti kolme ihmistä. Myös kuolleiden määrä oli tarkastelujakson pienin.

Euroopan komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen katsastuksia

24.8.2012 13.00

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita.

Trafi julkisti kokonaiskuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta

3.10.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kokoaa ja analysoi tietoa liikennejärjestelmän turvallisuustilanteesta ja ympäristön tilasta. Helsingin musiikkitalolla 3.10.2012 järjestetyssä Vastuullinen liikenne –foorumissa Trafi julkisti ensimmäistä kertaa kattavan kuvan liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta.

Turvallisesti talviliikenteeseen

7.11.2012 9.00

Liikkuva poliisi, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Ilmatieteen laitos haluavat kiinnittää huomiota siihen, miten talviliikenne saadaan sujumaan turvallisesti. Mitä voimme tehdä, ettei ensi talvena tulisi ketjukolareita? Miten huonot kelit ennakoidaan? Sujuuko liikenne rautateillä edellisvuosia paremmin? Mitä laivamatkustajan on huomioitava talvella?

Ajoneuvoveron perusveroon korotus vuoden vaihteessa

13.12.2012 9.00

Ajoneuvoveron perusvero nousee 1.1.2013. Muutos nostaa keskipäästöisen auton perusveroa noin 50 euroa vuodessa.

Liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä kasvaa maltillisesti

2.2.2012 12.45

Vuoden 2011 lopussa oli Trafin ajoneuvoliikennerekisteriin mukaan liikennekäytössä olevia 4,84 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 2,1 % enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat hiljalleen yleistymässä, joskin niiden osuus koko kannasta on edelleen vähäinen. Bensiini/etanolikäyttöisiä autoja oli liikenteessä viime vuoden lopussa 1 171.

Trafi valitsi ajokorteille uuden valmistajan

16.2.2012 10.00

Trafi on valinnut uuden ajokorttien valmistajan. Tarjouskilpailun perusteella Trafin korttitoimittajaksi valittiin Morpho ja sen alihankkijoina CardPlus Oy ja certSign. Sopimuskausi alkaa tammikuussa 2013 ja on pituudeltaan noin neljä vuotta.

Ota kesäauto käyttöön netissä

12.4.2012 9.30

Liikenteestä talveksi poistettujen kesäautojen käyttöönotto on alkanut. Vaivattomimmin ja edullisimmin kesäauton otto liikenteeseen onnistuu Trafin verkkopalvelussa. Kaikista viime vuonna tehdyistä liikennekäyttöönotoista jo hieman alle 40 % tehtiin sähköisesti.

Opetusluvalla henkilöauton ajokortin hankkineiden määrä kasvussa

26.4.2012 15.00

Trafin rekisterien mukaan henkilöauton kuljettajantutkinnon suoritti hyväksytysti hieman yli 71 000 kokelasta, joista 72 prosenttia pääsi läpi ensimmäisellä kerralla. Henkilöauton kuljettajantutkintojen määrä on pysynyt samalla tasolla useamman vuoden. Sen sijaan opetusluvalla henkilöauton ajokortin hankkineiden määrä on noussut. Henkilöauton ajokorttin suorittaneista noin 13 prosenttia oli saanut opetuksen opetusluvalla. Opetusluvalla opetuksen saaneista 63 prosenttia pääsi ajo-kokeesta läpi ensimmäisellä kerralla.

Alkusammutus ratkaisee linja-autopalon kulun – moottoritilassa auttaisi parhaiten sammutusjärjestelmä

30.5.2012 14.00

Toukokuussa on tapahtunut kolme vakavaa linja-autopaloa, jossa linja-auto on palanut kokonaan. Evakuointi on onnistunut kaikissa tapauksissa hyvin, minkä ansiosta mahdollisilta suuronnettomuuksilta vältyttiin.

Selvänä ja virkeänä juhannusliikenteessä

19.6.2012 10.00

Juhannus saa suomalaiset liikkeelle. Usein ajetaan ensin pitkästikin veden äärelle ja jatketaan siitä veneellä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että oli sitten liikenteessä millä välineellä tahansa, alkoholi ei kuulu kuvioihin. Matka on osa lomaa, jonka tulisi olla miellyttävä sekä turvallinen niin kuljettajalle, matkustajille kuin muillekin liikkujille.

Pidä huolta peräkärrystä ja kuormaa oikein

19.6.2012 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa, että vaikka kevytperävaunuja ei tarvitse määräaikaiskatsastaa, pitää liikenteessä käytettävän perävaunun olla katsastusmääräysten edellyttämässä kunnossa. Erityisesti valaisimien ja kytkentälaitteiden toimivuus ja jarrullisten perävaunujen jarrut on hyvä tarkastaa aina ennen liikenteeseen lähtöä. Perävaunu on myös kuormattava huolellisesti, ettei kuorma vaaranna liikenneturvallisuutta.

Uusien autojen päästöt vähenevät Suomessa hitaasti

2.8.2012 12.49

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puolivuotistilastojen mukaan ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidi- eli CO2-päästöt ovat laskeneet 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimääräiset CO2-päästöt olivat alkuvuonna noin 142 g/km, viime vuonna 146 g/km.

Eläköön ammattilainen -kampanja haastaa tieliikenteen ammattilaiset parantamaan liikenneturvallisuutta

10.10.2012 12.00

Liikenneturvallisuus lähtee meistä kaikista, mutta erityisesti ammatikseen ajavat ovat keskeisessä asemassa liikenneturvallisuuden parantamisessa. He ovat paljon tien päällä, heidän toimiaan seurataan ja muut liikkujat ottavat heistä mallia. Eläköön ammattilainen -kampanja herättelee tieliikenteen ammattilaisia toimimaan henkilökohtaisesti liikenneturvallisuuden edistämiseksi mm. tekemällä lupauksia Eläköön ammattilainen -sivuilla.

Ei enää yhtään bussipaloa – yrittäjän pidettävä huolta busseistaan

22.10.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että linja-autoyrittäjien on pidettävä huolta ajoneuvoistaan nykyistä paremmin. Suuri osa linja-autopaloista olisi vältettävissä säännöllisellä huollolla. Yksi vaihtoehto paloturvallisuuden parantamiseksi on asentaa moottoritilaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

LVM: Ministerityöryhmä linjasi raskaan liikenteen mittoja ja massoja

8.11.2012 9.00

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esittää, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. Korotuksen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.

Trafin viestintäjohtajaksi Anna Jokela

20.12.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudeksi viestintäjohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Anna Jokela.

Erityiskilpiä myönnettiin edellisvuosia enemmän

9.2.2012 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi 852 erityistunnusta eli ns. erityiskilpeä vuonna 2011. Myönnettyjen tunnusten määrä nousi edellisvuodesta 80 kappaletta eli reilut 10 %.

Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat työsuhdeautojen valintaan

21.2.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksessa selviää, että noin 70 % organisaatioista on työsuhdeautojen valinnassa käytössä CO2-raja. Keskimäärin työsuhdeautojen päästörajat ovat 168 g/km, joskin uusien työsuhdeautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat noin 140 g/km. Ympäristöasioita pidetään yritystoiminnassa tulevaisuudessa hyvin tärkeinä ja sen halutaan heijastuvan myös työsuhdeautojen valinnan ohjeistuksiin. Työsuhdeauton valintaa ohjataan hiilidioksidirajan lisäksi auton hinta-, merkki- ja polttoainerajauksilla.

Viritetty mopo voi käydä kalliiksi

19.4.2012 15.00

Trafi muistuttaa, että viritetty mopo on aina turvallisuusriski. Vauhdin huumasta haaveillessa kannattaa muistaa, että kiinnijäämisen seuraamuksien lisäksi pelissä voi olla myös oma elämä. Lähes joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa mopo-onnettomuudessa mopo on ollut viritetty. Viime vuonna myös mopo-autojen virittäminen lisääntyi.

Nuoret vesillä ja veden äärellä – viina mukana kuvioissa

25.5.2012 10.00

Vesillä liikkuminen ja veden äärellä oleskelu kuuluu lähes kaikkien nuorten elämään. Asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyy kuitenkin huolestuttavan paljon riskikäyttäytymistä ja alkoholin käyttöä selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teettämästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin nuorten käyttäytymistä ja asenteita vesillä liikkumisen turvallisuudesta.

Eläköön kampanjoi myös tasoristeysturvallisuuden puolesta

7.6.2012 9.00

Kansalaisten huoli tasoristeysten turvallisuudesta on poikinut runsaasti ideoita Eläköön-liikenneturvallisuuskampanjan sivuille. Erityisesti näkyvyyteen – sekä itse risteysten että junien – on pyritty löytämään ratkaisuja, mutta myös pakollinen hidastaminen ennen tasoristeyksiä töyssyjen yms. korotusten avulla on innostanut ideoijia.

Ajoneuvoverolippuja jäänyt lähettämättä

4.7.2012 14.00

Toukokuun 1.-3. päivä on jäänyt lähettämättä noin 33 000 ajoneuvoverolippua tulostuksessa tapahtuneen virheen takia. Verolippujen eräpäivä on pääsääntöisesti ollut 12.–13.6.2012. Ne autot, joiden ajoneuvovero on edelleen maksamatta, ovat käyttökiellossa. Verovelvollisille on lähtenyt maksumuistutus ja tieto käyttökiellosta.

Trafi mukana Power Truck tapahtumassa 10.-11.8.2012

10.8.2012 8.00

Power Truck Show 2012 – kuljetusalan ammattilaisten ja harrastajien suurmessut pidetään elokuun 10.-11. päivä Härmän Powerparkissa.Koulukuljetusten turvallisuutta seurattava jatkuvasti

14.9.2012 14.00

Koulukuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta henkilökuljetuksina niihin liittyy aina suuronnettomuuden riski. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että vastuu lasten turvallisesta koulumatkasta on sekä kuljetusten tilaajilla, toteuttajilla että lasten vanhemmilla. Myös muun liikenteen tulee huomioida koulukuljetukset, mm. ajoneuvoista poistuvat lapset voivat käyttäytyä yllättävästi liikenteessä.

Trafin puhelinnumerot muuttuvat 1.11.

31.10.2012 8.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puhelinnumerot muuttuvat 1.11.2012 alkaen valtionhallinnon uuden, yhtenäisen numeroinnin mukaisiksi. Trafin vaihteen uusi numero on 029 534 5000.

Mitä vähemmän auto kuluttaa, sitä pienemmät ovat sen hiilidioksidipäästöt

5.12.2012 11.00

Tieliikenteen uudet energialähteet puhuttivat TransEco-tutkimushankkeen seminaarissa 4.12.2012. Liikenteen verotus Suomessa kannustaa niukasti kuluttavien ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön. Autokanta kuitenkin uusiutuu hitaasti. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli lokakuun lopussa 10,9 vuotta.

Pakettiautojen rekisteröinnit nousivat edelleen – kaksipyöräisten puolestaan laski

2.1.2012 16.00

Liikententeen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan vuonna 2011 uusia ajoneuvoja rekisteröitiin 215 787 kappaletta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,7 %. Pakettiautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 30 %.

Vientirekisteröinneissä pientä kasvua

10.2.2012 13.00

Trafi merkitsi vuoden 2011 aikana vientirekisteriin 503 ajoneuvoa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Eniten autoja vietiin Venäjälle, Sveitsiin ja Espanjaan.

Ajokortti neljällä viidestä suomalaisesta

3.4.2012 12.00

Trafin rekisterin mukaan Suomessa oli viime vuoden vaihteessa voimassa 3,61 miljoonaa ajokorttia. Jonkinlainen ajokortti oli siis voimassa noin 80 prosentilla yli 15-vuotiaista suomalaisista. Ajokorteista 54 prosenttia on miehillä. Voimassaolevien ajokorttien määrä lisääntyi noin prosentilla.