Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Artikkelit aiheesta: Tieliikenne

Artikkelit vuodelle 2012

Trafi mukana MP2012-messuilla

1.2.2012 16.00

Trafi on mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä MP2012-messuilla 2.-5.2.2012. Osasto 6B87 löytyy läheltä messujen mopomaailmaa.

Trafin selvityksen mukaan katsastustoimilupalain muutokset lisäisivät palvelutarjontaa

6.3.2012 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvityksen mukaan muutokset katsastustoimilupalaissa lisäisivät huomattavasti nykyisten korjaamoiden että katsastusyritysten välistä yhteistyötä. Uudenlaiset liiketoimintamallit ja mahdollisuudet toimintojen yhdistämiseen lisäisivät arvioiden mukaan erityisesti kevyen kaluston katsastuspalveluiden tarjontaa. Hintojen arvioitiin seurailevan yleisiä markkinatalouden lakeja. Trafi teetti selvityksen katsastusmarkkinoiden nykytilasta sekä suunnitelmista verrattuna hallituksen joulukuussa 2010 antaman esitykseen ehdotuksiin.

Viritetty mopo voi käydä kalliiksi

19.4.2012 15.00

Trafi muistuttaa, että viritetty mopo on aina turvallisuusriski. Vauhdin huumasta haaveillessa kannattaa muistaa, että kiinnijäämisen seuraamuksien lisäksi pelissä voi olla myös oma elämä. Lähes joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa mopo-onnettomuudessa mopo on ollut viritetty. Viime vuonna myös mopo-autojen virittäminen lisääntyi.

Tieto ajoneuvoverorästeistä nyt maksutta nettikyselynä

24.5.2012 13.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin verkkopalvelusta voi nyt tarkistaa tiedot erääntyneistä ja pian erääntyvistä ajoneuvoveroista. Maksamaton ajoneuvovero aiheuttaa ajoneuvon käyttökiellon, joten tiedot on syytä tarkastaa, kun on ostamassa käytettyä autoa. Palvelusta saa myös veron maksamiseen tarvittavat tiedot, jos ajoneuvoverolippu on kadonnut.

Uusi katsastuslupalaki lisäisi kilpailua ja palvelutarjontaa

6.6.2012 14.00

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen uudeksi katsastuslupalaiksi. Esityksen tarkoituksena on lisätä katsastusalan kilpailua ja katsastuspalvelujen saatavuutta sekä hillitä hintojen nousua.

Nuorten liikennekuolemien väheneminen Suomessa hitaampaa kuin EU:ssa keskimäärin

26.6.2012 10.00

European Transport Safety Councilin (ETSC) raportin mukaan 15-30-vuotiaiden nuorten kuolleisuusaste tieliikenteessä on EU-maissa pienentynyt vuosittain keskimäärin 6,7 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suomessa pienenemistä on tapahtunut vain 4 % vuosivauhtia eli kehitys on ollut keskimääräistä heikompaa. Suomen takana ovat vain Unkari, Puola, Kreikka ja Romania.

Ministeri Kyllönen: Nuoret liikenneturvallisuustalkoisiin

24.7.2012 10.00

Neljättä Euroopan tieliikenneturvallisuuspäivää vietetään huomenna 25.7.2012. Tänä vuonna erityistä huomiota kiinnitetään nuorten omaan aktiivisuuteen liikenteen turvallisuudessa. Euroopan Komission mukaan yksinkertaisilla keinoilla, kuten turvavöiden kiinnittämisellä, alkoholin jättämisellä pois liikenteestä sekä nopeusrajoitusten noudattamisella, voitaisiin säästää vuosittain jopa yli 12 000 ihmishenkeä Euroopassa. Eläköön-kampanja hakee nuorilta ideoita liikenneturvallisuuden parantamiseen mm. parhaillaan käynnissä olevan videokilpailun avulla.

Pyöräilijä, varmista näkymisesi syysliikenteessä

28.8.2012 9.00

Pyöräilijöiden näkyvyys liikenteessä tulee entistä ajankohtaisemmaksi syksyn ja päivien lyhenemisen myötä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tekemän valvontakampanjan mukaan polkupyörien suurimmat turvallisuusepäselvyydet löytyivät heijastimista, kelloista ja jarruista. Heijastinpuutteita taas oli kaikissa tarkastetuissa, lasten kuljettamiseen tarkoitettuissa polkupyörän perävaunuissa.

Eläköön ammattilainen -kampanja haastaa tieliikenteen ammattilaiset parantamaan liikenneturvallisuutta

10.10.2012 12.00

Liikenneturvallisuus lähtee meistä kaikista, mutta erityisesti ammatikseen ajavat ovat keskeisessä asemassa liikenneturvallisuuden parantamisessa. He ovat paljon tien päällä, heidän toimiaan seurataan ja muut liikkujat ottavat heistä mallia. Eläköön ammattilainen -kampanja herättelee tieliikenteen ammattilaisia toimimaan henkilökohtaisesti liikenneturvallisuuden edistämiseksi mm. tekemällä lupauksia Eläköön ammattilainen -sivuilla.

Turvallisesti talviliikenteeseen

7.11.2012 9.00

Liikkuva poliisi, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Ilmatieteen laitos haluavat kiinnittää huomiota siihen, miten talviliikenne saadaan sujumaan turvallisesti. Mitä voimme tehdä, ettei ensi talvena tulisi ketjukolareita? Miten huonot kelit ennakoidaan? Sujuuko liikenne rautateillä edellisvuosia paremmin? Mitä laivamatkustajan on huomioitava talvella?

Ajoneuvoveron perusveroon korotus vuoden vaihteessa

13.12.2012 9.00

Ajoneuvoveron perusvero nousee 1.1.2013. Muutos nostaa keskipäästöisen auton perusveroa noin 50 euroa vuodessa.

Trafin viestintäjohtajaksi Anna Jokela

20.12.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudeksi viestintäjohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Anna Jokela.

Vientirekisteröinneissä pientä kasvua

10.2.2012 13.00

Trafi merkitsi vuoden 2011 aikana vientirekisteriin 503 ajoneuvoa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Eniten autoja vietiin Venäjälle, Sveitsiin ja Espanjaan.

Liikennevakuutuksen vaihtaminen helpottuu

23.3.2012 17.00

Ajoneuvon omistajan on helpompi vastaisuudessa kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, kun omistajan ei jatkossa tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta liikennevakuutustietojen muuttuessa.

Käytettyä autoa ostaessa kannattaa olla tarkkana

26.4.2012 12.00

Trafi muistuttaa, että käytetyn auton kaupassa ostajan kannattaa olla huolellinen. Ostajan on syytä varmistua oston kohteena olevan auton identiteetistä sekä ostaa vain rekisteriin merkityltä omistajalta. Myyjän puolestaan kannattaa myyntitilanteessa täyttää ja allekirjoittaa yhdessä ostajan kanssa rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa sekä ottaa myös itselleen muistiin ostajan tiedot.

Vastuullisesti kesään – nuori, muista oikea asenne sekä mopon selässä että vesillä

25.5.2012 10.13

Nuorten liikenneturvallisuus sekä mopoillen että vesillä liikkuen puhutti tänään Helsingin Merisatamassa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa puhuivat liikenneministeri Merja Kyllönen ja sisäministeri Päivi Räsänen.

Kesä tie- ja vesiliikenteessä onnettomuusaltista aikaa

13.6.2012 9.30

Kesällä olosuhteet sekä teillä että vesillä ovat yleensä hyvät, mutta silti suurin osa onnettomuuksista tapahtuu juuri kesäaikaan. Liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset peräänkuuluttavat valppautta ja oikeaa asennetta kesäliikenteessä.

Uusia mopoautoja rekisteriin lähes 560

3.7.2012 12.00

Alkuvuoden aikana mopoautoja on ensirekisteröity Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan lähes 560. Määrä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Sekä mopojen että moottoripyörien ensirekisteröinnit ovat laskeneet selvästi tänä vuonna verrattuna viime vuoden alkuun.

Nuori, vielä ehdit osallistua liikenneturvallisuuden videoskabaan!

8.8.2012 10.00

Eläköön nuoret –kampanja haastaa 13-25-vuotiaat nuoret ottamaan osaa liikenneturvallisuuden videokilpailuun. Kilpailuaikaa on jatkettu 12.8. asti. Keväällä startanneessa eläköön nuoret – videokilpailussa haetaan parhaita mopoilun ja vesillä liikkumisen turvallisuudesta kertovia videoita.

Ajokortti muuttuu tammikuussa 2013

13.9.2012 13.00

Ensi vuoden tammikuussa otetaan käyttöön uusi entistäkin turvallisempi ajokortti. Kortin koko ja pääväri pysyvät ennallaan, mutta ulkoasu ja tietojen asettelu muuttuvat hieman. Kortissa on useita turvatekijöitä, joista näkyvin on muuttuva laserkuva, jossa vaihtelee ajokortin haltijan kuva ja syntymäaika. Henkilötunnuksen sisältävä viivakoodi jää kortista pois. (Korjaus 17.12.2013 - viivakoodi tulee uuteenkin ajokorttiin)

Ei enää yhtään bussipaloa – yrittäjän pidettävä huolta busseistaan

22.10.2012 9.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että linja-autoyrittäjien on pidettävä huolta ajoneuvoistaan nykyistä paremmin. Suuri osa linja-autopaloista olisi vältettävissä säännöllisellä huollolla. Yksi vaihtoehto paloturvallisuuden parantamiseksi on asentaa moottoritilaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella

26.11.2012 9.00

Dieseliä tai bensiiniä lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen – esimerkiksi kevyen polttoöljyn – käyttäminen ajoneuvossa on kiellettyä. Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella.

Pakettiautojen rekisteröinnit nousivat edelleen – kaksipyöräisten puolestaan laski

2.1.2012 16.00

Liikententeen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan vuonna 2011 uusia ajoneuvoja rekisteröitiin 215 787 kappaletta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,7 %. Pakettiautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 30 %.

Alkolukko tarpeellinen ammattiliikenteessä

17.2.2012 14.00

Noin kaksi kolmasosaa alkolukkoa käyttäneistä ammattikuljettajista pitää alkolukkoa tarpeellisena ammattiliikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvitti tutkimuksessaan alkolukon käyttöönottoa ja vaikutuksia ammattimaisissa kuljetuksissa. Valtaosa tutkimuksen kyselyyn vastanneista olisi valmis laajentamaan alkolukon käyttövelvoitetta kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin.

Ota kesäauto käyttöön netissä

12.4.2012 9.30

Liikenteestä talveksi poistettujen kesäautojen käyttöönotto on alkanut. Vaivattomimmin ja edullisimmin kesäauton otto liikenteeseen onnistuu Trafin verkkopalvelussa. Kaikista viime vuonna tehdyistä liikennekäyttöönotoista jo hieman alle 40 % tehtiin sähköisesti.

Trafi mukana Logistiikka-Kuljetus 2012 messuilla

8.5.2012 15.00

Logistiikka-Kuljetus 2012 messut järjestetään 9.-12.5.2012 Helsingissä Messukeskuksessa. Trafi on mukana messuilla ja meidät löytää osastolta 6c100.

Alkusammutus ratkaisee linja-autopalon kulun – moottoritilassa auttaisi parhaiten sammutusjärjestelmä

30.5.2012 14.00

Toukokuussa on tapahtunut kolme vakavaa linja-autopaloa, jossa linja-auto on palanut kokonaan. Evakuointi on onnistunut kaikissa tapauksissa hyvin, minkä ansiosta mahdollisilta suuronnettomuuksilta vältyttiin.

Selvänä ja virkeänä juhannusliikenteessä

19.6.2012 10.00

Juhannus saa suomalaiset liikkeelle. Usein ajetaan ensin pitkästikin veden äärelle ja jatketaan siitä veneellä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että oli sitten liikenteessä millä välineellä tahansa, alkoholi ei kuulu kuvioihin. Matka on osa lomaa, jonka tulisi olla miellyttävä sekä turvallinen niin kuljettajalle, matkustajille kuin muillekin liikkujille.

Trafi on lähettänyt uudet ajoneuvoveroliput saamatta jääneiden tilalle

10.7.2012 14.00

Trafi on lähettänyt uudet ajoneuvoveroliput toukokuun alussa tulostumatta jääneiden tilalle ja samalla aiheettomat käyttökiellot on poistettu ajoneuvoliikennerekisteristä. Nyt toimitetuissa uusissa ajoneuvoverolipuissa on uudet eräpäivät.

Liikenneturvallisuuden videoskaban finalistit valittu – äänestä suosikkiasi!

15.8.2012 13.00

13–25-vuotiaille nuorille suunnattu Eläköön nuoret –kampanja on etsinyt kesän yli jatkuneessa kilpailussa parhaita mopoilun ja vesillä liikkumisen turvallisuudesta kertovia videoita. Jätetyistä videoista on nyt valittu kolme finalistivideota kumpaankin kategoriaan.