Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, kuljetuksissa käytetty kuljetuskalusto sekä säiliöt ja pakkaukset ovat turvallisia ja sääntöjen mukaisesti hyväksyttyjä ja merkittyjä sekä aineet on luokiteltu oikein. Kaikkien toimintaan osallistuvien ja toiminnasta vastaavien henkilöiden on oltava koulutettuja ja tietoisia vastuustaan ja alan toimijoille on luotava mahdollisuudet globaaliin kilpailukykyiseen kuljetustomintaan. 

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Toimiva logistiikkaketju on nyky-yhteiskunnassa kannattavan liiketoiminnan perusedellytys yhä useammalla teollisuudenalalla. Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Monien tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) ohella vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Lisäksi jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön (UNECE, UN ECOSOC, ICAO/EASA, IMO, OTIF, OSJD, Venäjä, pohjoismaat, EU/DG MOVE).

Muualla verkossa

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

 

Viranomaisia

Poliisi

Säteilyturvakeskus, Stuk

Tulli

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes: vak

Rajavartiolaitos