Pätevyydet
 

Pätevyydet

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja

Trafi myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen pätevyyskirjan.

Veneilyjärjestöjen tarjoaman koulutuksen lisäksi teoriaosaamisen voi osoittaa esimerkiksi erikseen määritellyillä tutkinnoilla. Trafi tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa teoriatentin.

Kun haet ensimmäistä pätevyyskirjaasi

Pätevyyskirjan saamiseksi on toimitettava Trafin Veneet ja rekisterit -yksikköön vapaamuotoinen hakemus, josta tulee selvitä seuraavat asiat:

 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi ja syntymäpaikkasi (ikä vähintää 18 vuotta)
 • haetko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vastaava käytännön taito vaaditaan).
Hakemukseen liitettävät asiakirjat:
 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen

tai

 • kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä suorittamalla täydentävä koe virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista.

tai

 • muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen).

sekä

 • todistus riittävästä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)
 • passivalokuva (1 kpl).

 Koulutustodistusta vastaavia todistuksia ovat esimerkiksi

 • sotilasveneen kuljettajankirja
 • venepäällikkötutkinto (SPV)
 • meripartiolaisten kipparikurssin todistus
 • meriupseerin tutkinto
 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)
 • Aboa Maren (Turku) antama todistus
 • Maritime Centerin (Kotka) antama todistus
 • Winnovan (Rauma) antama todistus
 • PORY:n päällikkökurssi/tutkinto (hyväksytty tutkinto)
 • kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Jos sinulla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestasi, voit suorittaa tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan koulutustodistukseen. Tentin suorittaminen maksaa 150 euroa.

Trafin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (eli CEVNI-säännöt).

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja.

Kun haluat uusia pätevyyskirjasi

Kun haluat uusia pätevyyskirjasi, hakemuksesta on ilmettävä edellä mainitut asiat sekä seuraavat tiedot ja liitteet:

 • yhteystietosi
 • kopio vanhasta pätevyyskirjasta
 • passikuva (1 kpl)
 • todistus terveydentilastasi (= kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi.

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle, ja sen hinta on 150 euroa. Uusiminen maksaa myös 150 euroa.

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • todistus hyväksytystä ensiapukoulutuksesta (EA1)
 • riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen.
Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on, että tuntee
 • vesiliikennelain (463/1996) ja vesiliikenneasetuksen (124/1997) säännökset
 • meriteiden säännöt (SopS 30/1977, liitteineen)
 • sisävesisäännöt (252/1978)
 • merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä
 • tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.

Vaadittavat taidot voi osoittaa Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamalla todistuksella tai suorittamalla tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Myös kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu kansipäällystön pätevyyskirja on riittävä osoitus teoriaosaamisesta. Vuokraveneen kuljettajankirja on voimassa toistaiseksi ja sen hinta on 150 euroa.

Yhteystiedot

Hakemus toimitetaan Trafin

Veneet ja rekisterit -yksikköön:

Liiikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Veneet ja rekisterit

 • PL 320  00101 Helsinki 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 25.05.2016