ADR-koulutus
 

ADR

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.

Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi.

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

ADR-koulutus
Koulutus jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Trafin hyväksymät yhteisöt. Oheisessa taulukossa on selvitetty kurssien jako ja tyypillinen koulutuksen kestoaika.

ADR-koulutuslupa
ADR-ajolupakoulutusta järjestävät Trafin hyväksymät ADR-koulutusluvan haltijat.

ADR-ajolupakoe
Ajolupakokeen hyväksytty suorittaminen sekä auton ajo-oikeus ovat edellytyksenä ajoluvan saannille. Kokeen rakenne on esitetty ohessa.

Yhteystiedot:

ammattiliikenne (at) trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.08.2018