Dronet harrastuksena
 

Dronet harrastuksena

Dronejen tulo markkinoille on saanut lennokkiharrastajien lukumäärän reippaaseen kasvuun Suomessa. Kaikkien lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten lennättäjien on hyvä kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyviin asioihin.

Dronet ovat harrastus- tai urheilutarkoituksessa käytettäviä, ilman ohjaajaa ilmassa liikkuvia laitteita. Ne voivat olla joko kauko-ohjattuja tai autonomisia, ns. vapaastilentävät dronet.

Muista nämä!

 • Droneen on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava koko ajan ohjattavissa.
 • Lähempänä kuin 5 km isosta lentoasemasta lennättäminen ei ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa.
 • Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 m. Lentoaseman lähialueella (5 km etäisyydellä kiitoteistä) lennätyskorkeus enintään 50 m, suurempi korkeus vain lennonjohdon luvalla.
 • Dronejen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.
 • Lennätykset eivät saa vaarantaa, haitata eikä estää pelastushelikopterin toimintaa.
 • Pienten lentokenttien ja helikopteripaikkojen, esim. Nummela ja Meilahti,  läheisyydessä lennättämisessä on oltava erityisen varovainen. Ota huomioon myös mahdolliset paikalliset ohjeet. 
 • Lennättäminen asutuskeskuksen yllä ei ole sallittua lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg dronella. Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg dronen lennättäminen asutuskeskuksen yllä on sallittua vain silloin, kun lennättäjä on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti.
 • Lennätykset eivät saa aiheutuva vaaraa tai meluhaittaa ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen.
 • Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.
 • Dronesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.
 • Muista ottaa vastuuvakuutus.

Kunnioita yksityisyyttä

Valitse turvallinen lennätyspaikka

Säilytä näköyhteys

Tästä voit tulostaa Lennokkien lennättämisen ABC:n ja tästä lennättämisen nyrkkisäännöt

Kiinnostaako lennättäminen ammattina?

Tutustu vaatimuksiin

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.12.2016