Harrasteilmailun turvallisuus
 

Harrasteilmailun turvallisuus

Jämi Fly In 2015


Ajankohtaista harrasteilmailun turvallisuusprojektissa

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti käynnistettiin marraskuussa 2014 ja se päättyi vuoden 2015 lopussa. Projektin taustalla on laaja-alainen harrasteilmailun riskikartoitus, joka tehtiin liikenne- ja kuntaministerin toimeksiannosta. Syynä toimeksiantoon oli poikkeuksellisen suuri kuolemantapausten määrä harrasteilmailussa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Projektin loppuraportti on julkaistu 12.1.2016 ja yhteistyö jatkuu tuloksissa kuvatun Suomen harrasteilmailuyhteisön turvallisuustyön toimintamallin puitteissa. Toimintamallin kehittäminen yhteistyössä ilmailuyhteisön kanssa oli yksi projektille asetetuista päätavoitteista. Projektia on tehty tiiviissä yhteistyössä ilmailuyhteisön, Finavian, Ilmatieteen laitoksen ja erityisesti Suomen Ilmailuliiton (SIL) sekä Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL) kanssa.

Mukana tuloksia tekemässä on ollut iso joukko vapaaehtoisia ilmailun harrastajia, joille kuuluu iso kiitos lopputuloksesta. Projektin tulokset on viety käytäntöön ja ne löytyvät näiltä sekä tammikuun 2016 aikana julkaistavilta uudistettavilta Yleisilmailijalle-sivuilta. Tutustu tarkemmin projektin esittelyyn.

Mitä harrasteilmailu on?

Harrasteilmailu on osa yleisilmailua (engl. GA, General Aviation). Yleisilmailulla tarkoitetaan kaikkea muuta ilmailua kuin kaupallista ilmakuljetusta ja lentotyötä. Harrasteilmailulla tarkoitetaan erityisesti purje-, moottoripurje-, ultrakevyt-, autogiro- ja kuumailmapallolentämistä, riippu- ja varjoliitämistä sekä laskuvarjourheilua. Harrasteilmailusta sekä moottorilennosta harrastetarkoituksessa voidaan käyttää myös yleistermiä yksityisilmailu.

Lokakuussa 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa sekä harrasteilmailun turvallisuusprojektissa harrasteilmailuun luettiin kuuluvaksi kaikki yksityinen ja harrastetarkoituksessa ilma-aluksilla tapahtuva lentotoiminta, laskuvarjourheilu ja liidintoiminta. Rajausta lavennettiin, koska riskeissä, turvallisuustilanteessa ja toisaalta onnettomuuksien syytekijöissä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Monet keinot turvallisuuden parantamiseksi pätevät niin yleis- kuin harrasteilmailuunkin.

Jos olet kiinnostunut ilmailusta harrastuksena, katso lisätietoa ilmailuvälineistä, lentotoiminnasta, koulutuksesta ja lupakirjoista sivuilta Yksityisilmailu.fi.

Projektin työn tulokset

 
 
 

 

Sivu päivitetty 15.04.2016