Lentokokeet ja tarkastuslennot
 

Lentokokeet, tarkastuslennot ja pätevyyden arvioinnit

Lentokoe

Lentokoe on taidonnäyte, joka annetaan uuden lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä varten. Lentokokeeseen sisältyy lento-osio sekä tarkastuslentäjän pitämä suullinen kuulustelu.

• PPL lentokoe - Tilaa itse tarkastuslento ottamalla yhteyttä tarkastuslentäjään
• CPL lentokoe - Kouluttaja esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti
• IR lentokoe - Kouluttaja esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti
• ATPL lentokoe - Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaiseti

ATPL-, MPL-, CPL- ja IR-lentokokeisiin sekä opettaja ja tarkastuslentäjä pätevyyden arviointeihin tulee hakea tarkastuslentäjän nimeämistä.
Tarkemmat toimintaohjeet annetaan soveltamisohjeessa Tarkastuslentäjien nimeäminen.

Tarkastuslento

Tarkastuslento on taidonnäyte, joka annetaan kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten. Tarkastuslentoon sisältyy lento-osio sekä tarkastuslentäjän pitämä suullinen kuulustelu.

Mikäli haluat jatkaa kelpuutuksen voimassaoloa, tilaa itse tarkastuslento ottamalla yhteyttä tarkastuslentäjään.

Listauksen tarkastuslentäjistä löydät linkistä sivun oikeasta laidasta.

Mikäli luokka-, tyyppi-, tai mittarilentokelpuutuksesi voimassaolo on vanhetunut, ota yhteyttä hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon kertauskoulutusken saamiseksi.

Pätevyyden arviointi

Pätevyyden arviointi liittyy tarkastuslentäjän hyväksyntään tai lennonopettajan kelpuutukseen.

Kouluttaja tai tarkastettava esittää tarkastuslentäjää soveltamisohjeen mukaisesti hakemalla tarkastuslentäjän nimeämistä verkkolomakkeella.

Lentokokeen/Tarkastuslennon jälkeen

Lentokokeen/tarkastuslennon jälkeen tarkastuslentäjän on annettava tarkastettavalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta/tarkastuslennosta ja toimitettava kopio lausunnon jokaisesta sivusta Trafille. Jokaista lupakirjaa ja kelpuutusta varten on toimitettava erillinen lausunto (esim. CPL, MEP(land) ja IR).

Mikäli tarkastuslentäjänä toimii joku muu kuin tarkastuslentäjä jonka lupakirjan on myöntänyt Trafi, tulee lausunnon liitteeksi lisätä kopiot tarkastuslentäjän valtuutuksesta, lupakirjasta ja lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta. Mikäli tarkastuslento suoritetaan simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD) muussa maassa kuin Suomessa, tulee liitteeksi lisätä myös kopio FSTD laitteen hyväksyntätodistuksesta.

Kopio allekirjoitetusta lausunnosta ja liitteet voidaan toimittaa skannattuna osoitteeseen kirjaamo (at) trafi.fi.

Tarkastuslentäjät

Trafi järjestää kertauskoulutusta lentokoneiden, helikoptereiden ja harrastusilmailun tarkastuslentäjille.

Vuoden 2018 koulutukset järjestetään:

Koulutukset järjestetään Trafin pääkonttorilla osoitteessa Kumpulantie 11, Helsinki. Ilmoittautumiset kertauskoulutuksiin myös tämän linkin kautta.

Väliaikainen käyttöoikeus

Tarkastuslentäjä voi myöntää hyväksytysti suoritetun lentokokeen jälkeen JAR-FCL tai EASA Part-FCL lupakirjan haltijalle väliaikaisen oikeuden käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia odottaessaan merkintää lupakirjaan.

Myöntäminen tapahtuu ohjeen väliaikainen käyttöoikeus mukaan.


 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 04.07.2018