Teoriakokeet
 

Ilmailun teoriakokeet

Helsingissä ja Rovaniemellä järjestettävät teoriakoetilaisuudet

Koetilaisuudet alkavat klo 9.00 ja loppuvat viimeistään klo 16.00. Hakijan on ilmoittauduttava ennen koetilaisuuden alkua toimipisteen asiakaspalvelupisteessä.

 

Helsingissä:         

  • 17., 18., 31. lokakuuta
  • 1., 14., 15., 28., 29 marraskuuta
  • 10., 11. joulukuuta

Rovaniemellä:

  • 14. ja 15. marraskuuta
  • 12. ja 13. joulukuuta

 

(muutokset koetilaisuuksien päivämäärissä mahdollisia)     

    

Kokeiden suorituspaikat

Teoriakoetilaisuuksia järjestetään Trafin toimitiloissa Helsingissä ja Rovaniemellä sekä pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan Lappeenrannan toimipisteessä. Ilmoittauduttaessa muualle kuin Helsingin tai Rovaniemen toimipisteeseen tulee lomakkeeseen täyttää toivotut koepäivät sekä mielellään vaihtoehtoinen koepäivä/päivät. Muut tiedustelut osoitteeseen teoriakokeet(at)trafi.fi.

Kokeiden suorituspaikkojen käyntiosoitteet:

  • Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
  • Walleniuksenväylä 10 C (Santamäentie 14 B), 96100 Rovaniemi
  • Valtakatu 49, 53100 Lappeenranta.

Ilmoittautuminen kokeeseen

Kun lupakirjan hakija on suorittanut hyväksytysti koulutusorganisaation (ATO) järjestämän teoriakoulutuksen ja -kokeet, voi hakija ilmoittautua ATO:n suosituksella Trafin järjestämään teoriakokeeseen. Mikäli ilmoittaudut PBN-moduulin sisältävään kokeeseen, tulee myös suoritetusta PBN-koulutuksesta olla maininta suosituksessa! PBN:n sisältävän kokeen tehdessäsi on heti ensimmäisessä ilmoittautumisessa valittava PBN-moduulin sisältävä koe, vaikka et heti tekisi 060-osakoetta, sillä PBN-moduulin sisältävä koe ja ilman PBN-moduulia oleva koe ovat täysin erilliset kokeet. Jos hakija muuntaa kansallista lupakirjaa PART-FCL -lupakirjaksi, voi hän ilmoittautua muuntokokeeseen ilman ATO:n suositusta. Ilmoittautuminen teoriakokeeseen tehdään ilmoittautumislomakkeella ja koepäivä vahvistetaan hakijalle sähköpostitse. Huom! Kun ilmoittaudut SIO:n, Patrian, Aeropolen tai SMLL:n valvomiin kokeisiin, Trafi ei lähetä vahvistusta ilmoittautumisesta. Kopio lähetetystä lomakkeesta menee kouluttajalle, mikäli hänen sähköpostiosoitteensa on täytetty lomakkeeseen. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen toivottua koepäivää.

Huom! TRE/ FE-kokeisiin ilmoittaudutaan nykyään myös samalla lomakkeella kuin muihinkin kokeisiin. Suosituksen sijaan liitä lomakkeeseen todistus TRE/FE kurssista.

Esteestä ilmoittaminen

Osallistujan yllättävästä esteestä tai sairastapauksesta tulee viipymättä ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen teoriakokeet(at)trafi.fi. Jos oppilas jää ilman ilmoitusta saapumatta koetilaisuuteen, laskutetaan häneltä yhtä osakoetta vastaava summa.

Maksut

Ilmailun teoriakokeet ovat maksullisia. Maksut perustuvat Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin maksullisista suoritteista. Lasku teoriakokeista lähetetään ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen kokeen suorittamisen jälkeen.

Kokeiden hinnat 1.1.2015 LVM:n maksuasetuksen mukaan ovat:

  • 4.1.1 Teoriakoe, ATPL, CPL tai IR, osakoe 59 euroa
  • 4.1.2 Teoriakoe, muut kuin 4.1.1, osakoe 33 euroa

Todistus suoritetuista kokeista

Todistus suoritetuista kokeista lähetetään sähköpostitse ilmoittautumislomakkeessa annettuun osoitteeseen viikon kuluessa koetilaisuudesta.

Lisätietoja: teoriakokeet(at)trafi.fi

 
 

 

Sivu päivitetty 17.10.2018