Ilma-alusrekisteri
 

Suomen ilma-alusrekisteri

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pitää ilma-alusrekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, ilma-alusten yksilöimiseksi, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja ilma-aluskiinnitystehtävien hoitamiseksi. Trafi ylläpitää Suomen ilma-alusrekisteriä siviili-ilma-aluksista. Sotilasilma-alukset ovat rekisteröity Puolustusvoimien ylläpitämään sotilasilma-alusrekisteriin.

Ilma-alusrekisteriin merkitään ilma-aluksen tietojen lisäksi omistajan, käyttäjän, haltijan ja edustajan tiedot sekä tiedot ilma-aluskiinnityksistä.

Huom! Miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden toimintamassa on alle 150 kg, ei rekisteröidä Suomen ilma-alusrekisteriin. Miehittämättömän ilma-aluksen käyttäminen lentotyöhön edellyttää kuitenkin, että käyttäjä tekee Trafille ennakkoilmoituksen aiotusta toiminnastaan.

Ilma-aluksen rekisteröinnistä, kansallisuudesta ja merkitsemisestä säädetään ilmailulaissa. Rekisteröinnistä määrätään erikseen myös ilmailumääräyksessä GEN M1-5. Ilma-aluksen rekisteröiminen on edellytyksenä sille, että ilma-alusta voi käyttää ilmailuun. Trafi antaa todistuksena ilma-aluksen rekisteröinnistä rekisteröimistodistuksen ja väliaikaisesta rekisteröinnistä väliaikaisen rekisteröimistodistuksen.

Voimassa oleva alkuperäinen rekisteröimistodistus on oltava ilma-aluksessa mukana aina, kun sitä käytetään ilmailuun. Rekisteröimistodistus ei ole yksinään riittävä ilma-aluksen käyttämiseksi ilmailuun, vaan ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja muista luvista tulee myös huolehtia. Lisätietoja ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja luvista löydät täältä.

Liidinten luetteloinnista ja tunnuksista ohjeistetaan täällä.

Edellytykset ilma-aluksen rekisteröinnille Suomen ilma-alusrekisteriin

Ilma-aluksen edellytyksistä tulla merkityksi Suomen ilma-alusrekisteriin sekä tulla pidetyksi siellä säädetään ilmailulaissa.

Omistajan ilmoitusvelvollisuus

Ilma-aluksen omistajan on ilmoitettava ilma-aluksen rekisteritietoja koskevista muutoksista ilma-alusrekisteriin 14 päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. tilanteita, jossa ilma-aluksen omistaja tai osa omistajista muuttuu, ilma-aluksen käyttäjää, haltijaa tai edustajaa koskeva tieto muuttuu, ilma-aluksen omistajan nimi muuttuu (esim. fuusion seurauksena), ilma-aluksen rekisteröintiedellytyksissä tapahtuu muutoksia tai omistajan/käyttäjän/haltijan/edustajan osoitetiedoissa tapahtuu muutoksia.

Ilmoituksessa tulee olla muuttuneiden tietojen yksilöimiseksi ja todentamiseksi riittävä selvitys. Lisätietoja löydät näiltä sivuilta.

Trafi voi tarvittaessa kieltää ilma-aluksen käyttämisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, kunnes ilmoitusvelvollisuus on täytetty.

Tietoa maksuista

Ilma-alusten rekisteröinti- ja muutosrekisteröintipäätökset, ilma-alusten kiinnityspäätökset sekä liitimen luettelointi- ja tunnuspäätös ovat pääasiassa maksullisia suoritteita, joista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) sekä liikenne- ja viestintäministeriön antamilla asetuksilla, jotka koskevat Trafin maksullisia suoritteita.

Rekisteröidystä ilma-aluksesta peritään myös rekisterissäpitomaksua. Vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista. Maksu peritään kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä ilma-aluksen omistajalta tai käyttäjältä.

Katso lisätietoja hinnastosta: Ilma-alusten rekisteröinti- ja kiinnitysasioiden hinnasto.

Tietojen luovuttaminen ilma-alusrekisteristä

13.11.2014 voimaantulleen uuden ilmailulain myötä tältä sivulta aiemmin löytyneitä luetteloita ilma-alusrekisterin tiedoista ei enää julkaista.

Uuden ilmailulain tiedonluovutuskäytäntöjen mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa ilma-aluksen täydellisen rekisteritunnuksen perusteella yksittäisluovutuksena. Yksittäisiin kyselyihin (1–3 ilma-aluksen tiedot) vastataan puhelimitse ilma-alusrekisterin puhelinnumerossa 029 534 6333, poikkeustilanteita lukuun ottamatta arkisin maanantaista perjantaihin klo 12–14. Kyselyihin pyritään vastaamaan myös tämän ajan ulkopuolella työtilanteen mukaan.

Mikäli tiedonsaantitarpeenne on laajaa ja jatkuvaa sekä perustuu viranomaistoimintaan tai liittyy ilma-aluksen rahoitus- ja vakuutustoimintaan, katsastustoimintaan, varaosien myynti- ja huoltotoimintaan, lentoliikennemaksujen määräytymiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimintaan, pyydämme ottamaan yhteyttä Trafin tiedonluovutusyksikköön, tietojenluovutus (at) trafi.fi.

Lisätietoja tietojen luovuttamisen edellytyksistä sekä tiedonluovutusperusteista löydät ilmailulain 2 luvun tietojen luovuttamista koskevista säännöksistä.


 

 

Yhteystiedot

Sähköposti:
ilmaalusrekisteri (at) trafi.fi

Puhelin ark. 08:00-14:30
029 534 6333 tai 029 534 5000 (vaihde) (pvm/mpm)

Faksi: 029 534 5606

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ilma-alusrekisteri
PL 320
00101 Helsinki

 
 
 

 

Sivu päivitetty 13.02.2017