Ilma-alusrekisteri
 

Suomen ilma-alusrekisteri

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pitää ilma-alusrekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, ilma-alusten yksilöimiseksi, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja ilma-aluskiinnitystehtävien hoitamiseksi. Trafi ylläpitää Suomen ilma-alusrekisteriä siviili-ilma-aluksista. Sotilasilma-alukset ovat rekisteröity Puolustusvoimien ylläpitämään sotilasilma-alusrekisteriin.

Ilma-alusrekisteriin merkitään ilma-aluksen tietojen lisäksi omistajan, käyttäjän, haltijan ja edustajan tiedot sekä tiedot ilma-aluskiinnityksistä.

Huom! Miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden toimintamassa on alle 150 kg, ei rekisteröidä Suomen ilma-alusrekisteriin. Miehittämättömän ilma-aluksen käyttäminen lentotyöhön edellyttää kuitenkin, että käyttäjä tekee Trafille ennakkoilmoituksen aiotusta toiminnastaan.

Ilma-aluksen rekisteröinnistä, kansallisuudesta ja merkitsemisestä säädetään ilmailulaissa. Ilma-aluksen rekisteröiminen on edellytyksenä sille, että ilma-alusta voi käyttää ilmailuun. Trafi antaa todistuksena ilma-aluksen rekisteröinnistä rekisteröimistodistuksen ja väliaikaisesta rekisteröinnistä väliaikaisen rekisteröimistodistuksen.

Voimassa oleva alkuperäinen rekisteröimistodistus on oltava ilma-aluksessa mukana aina, kun sitä käytetään ilmailuun. Rekisteröimistodistus ei ole yksinään riittävä ilma-aluksen käyttämiseksi ilmailuun, vaan ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja muista luvista tulee myös huolehtia. Lisätietoja ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja luvista löydät täältä.

Liidinten luetteloinnista ja tunnuksista ohjeistetaan täällä.

Edellytykset ilma-aluksen rekisteröinnille Suomen ilma-alusrekisteriin

Ilma-aluksen edellytyksistä tulla merkityksi Suomen ilma-alusrekisteriin sekä tulla pidetyksi siellä säädetään ilmailulaissa.

Omistajan ilmoitusvelvollisuus

Ilma-aluksen omistajan on ilmoitettava ilma-aluksen rekisteritietoja koskevista muutoksista ilma-alusrekisteriin 14 päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. tilanteita, jossa ilma-aluksen omistaja tai osa omistajista muuttuu, ilma-aluksen käyttäjää, haltijaa tai edustajaa koskeva tieto muuttuu, ilma-aluksen omistajan nimi muuttuu (esim. fuusion seurauksena), ilma-aluksen rekisteröintiedellytyksissä tapahtuu muutoksia tai omistajan/käyttäjän/haltijan/edustajan osoitetiedoissa tapahtuu muutoksia.

Ilmoituksessa tulee olla muuttuneiden tietojen yksilöimiseksi ja todentamiseksi riittävä selvitys. Lisätietoja löydät näiltä sivuilta.

Trafi voi tarvittaessa kieltää ilma-aluksen käyttämisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, kunnes ilmoitusvelvollisuus on täytetty.

Tietoa maksuista

Ilma-alusten rekisteröinti- ja muutosrekisteröintipäätökset, ilma-alusten kiinnityspäätökset sekä liitimen luettelointi- ja tunnuspäätös ovat pääasiassa maksullisia suoritteita, joista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) sekä liikenne- ja viestintäministeriön antamilla asetuksilla, jotka koskevat Trafin maksullisia suoritteita.

Rekisteröidystä ilma-aluksesta peritään myös rekisterissäpitomaksua. Vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista. Maksu peritään kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä ilma-aluksen omistajalta tai käyttäjältä.

Katso lisätietoja hinnastosta: Ilma-alusten rekisteröinti- ja kiinnitysasioiden hinnasto.

Tietojen luovuttaminen ilma-alusrekisteristä

13.11.2014 voimaantulleen uuden ilmailulain myötä tältä sivulta aiemmin löytyneitä luetteloita ilma-alusrekisterin tiedoista ei enää julkaista.

Uuden ilmailulain tiedonluovutuskäytäntöjen mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa ilma-aluksen täydellisen rekisteritunnuksen perusteella yksittäisluovutuksena.

Tarkista ilma-aluksen tiedot rekisteritunnuksen perusteella sähköisistä palveluista.

Mikäli tiedonsaantitarpeenne on laajaa ja jatkuvaa sekä perustuu viranomaistoimintaan tai liittyy ilma-aluksen rahoitus- ja vakuutustoimintaan, katsastustoimintaan, varaosien myynti- ja huoltotoimintaan, lentoliikennemaksujen määräytymiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimintaan, pyydämme ottamaan yhteyttä Trafin tiedonluovutusyksikköön, tietojenluovutus (at) trafi.fi.

Lisätietoja tietojen luovuttamisen edellytyksistä sekä tiedonluovutusperusteista löydät ilmailulain 2 luvun tietojen luovuttamista koskevista säännöksistä.


 

 

Yhteystiedot

Sähköposti:
ilmaalusrekisteri (at) trafi.fi

Puhelin arkisin klo 12-14
029 534 6333 (pvm/mpm)


Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ilma-alusrekisteri
PL 320
00101 Helsinki

 
 
 

 

Sivu päivitetty 16.02.2018