Ilma-alusrekisteri
 

Ilma-alusten rekisteritiedot

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä (entinen ilma-alusrekisteri), joka sisältää rekisteritiedot Suomen siviili-ilma-aluksista ja ilmailun lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, kelpuutusten ja hyväksyntöjen hakijoista ja haltijoista.

Ilma-alusten rekisteritiedot

Ilma-aluksen rekisteröiminen on edellytyksenä sille, että ilma-alusta voi käyttää ilmailuun. Liikenneasioiden rekisteriin merkitään ilma-aluksen tietojen lisäksi omistajan, käyttäjän, haltijan ja edustajan tiedot sekä tiedot ilma-aluskiinnityksistä.
Sotilasilma-alukset ovat rekisteröity Puolustusvoimien ylläpitämään sotilasilma-alusrekisteriin.

Miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden toimintamassa on alle 150 kg, ei rekisteröidä liikenneasioiden rekisteriin. Miehittämättömän ilma-aluksen käyttäminen lentotyöhön edellyttää kuitenkin, että käyttäjä tekee Trafille ennakkoilmoituksen aiotusta toiminnastaan.

Lisäksi Trafi pitää muille kuin jaloiltaan lähteville liitimille myönnetyistä liidintunnuksista luetteloa. Luettelo sisältää liitimien yksilöintitiedot sekä tiedot luetteloinnin hakijoista ja heidän yhteystiedoistaan.

Ohjeet liidinten luetteloinnista ja tunnuksista.

Tietojen luovuttaminen ilma-aluksista

Ilma-aluksen tiedot saa ilmaiseksi rekisteritunnuksen perusteella Tarkista ilma-aluksen tiedot –palvelusta.

Mikäli tiedonsaantitarpeenne on laajaa ja jatkuvaa sekä perustuu viranomaistoimintaan tai liittyy ilma-aluksen rahoitus- ja vakuutustoimintaan, katsastustoimintaan, varaosien myynti- ja huoltotoimintaan, lentoliikennemaksujen määräytymiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimintaan, pyydämme ottamaan yhteyttä Trafin tiedonluovutusyksikköön, tietojenluovutus (at) trafi.fi.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.07.2018