Ilma-aluksen rekisteröinti
 

Ilma-aluksen rekisteröinti

Ilma-aluksen omistaja voi hakea rekisteröintiä ilma-alukselle, joka ei ole aiemmin ollut Suomen ilma-alusrekisterissä, tai ilma-alukselle, joka on aiemmin poistettu rekisteristä. Ilmailulaissa annettujen rekisteröintiedellytysten tulee täyttyä, jotta ilma-alus voidaan rekisteröidä Suomen ilma-alusrekisteriin.

Ilma-aluksen rekisteröinti on maksullinen toimenpide. Katso hinnasto.

Trafi antaa todistuksena ilma-aluksen rekisteröinnistä rekisteröimistodistuksen ja väliaikaisesta rekisteröinnistä väliaikaisen rekisteröimistodistuksen.

Rekisteröinnin hakeminen

Rekisteröintiä haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemuksen tarvittavine liitteineen voi lähettää postitse tai sähköpostilla. Yksityishenkilöt voivat hakea rekisteröintiä myös sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli ilma-aluksella on useita omistajia, hakemuksen tulee sisältää kaikkien omistajien nimi-, henkilö- ja yhteystiedot. Kaikkien omistajien tulee myös allekirjoittaa hakemus tai vaihtoehtoisesti mukaan tulee liittää valtakirja kaikilta omistajilta.

Rekisteröintihakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat soveltuvin osin:

  • Hakemukseen liitetään kopio ilma-aluksen käsikirjan sivusta, josta rekisteröitävän ilma-aluksen tyyppitiedot selviävät.
  • Hakemukseen liitetään kopio kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta. Mikäli omistusoikeuden siirtyminen on kauppakirjassa sidottu kauppahinnan maksamiseen, tulee mukaan liittää lisäksi yksilöity kuitti maksusta tai myyjän vahvistus kauppahinnan maksamisesta.
  • Hakemukseen liitetään ulkomaisen viranomaisen todistus rekisteristä poistamisesta tai siitä, ettei ilma-alus ole valmistajamaan rekisterissä.
  • Hakemukseen liitetään mahdollinen valtakirja tai muu asiakirja (esim. ulkomaalaisen yrityksen tai yhdistyksen kohdalla kaupparekisteriote), josta hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus selviää.
  • Mikäli ilma-aluksella on erillinen käyttäjä, haltija tai edustaja (eri taho kuin omistaja tai omistajat), tulee mukaan liittää molempien osapuolien allekirjoittama ilmoitus ilma-aluksen käyttäjästä. Samaa lomaketta voi käyttää myös haltijan tai edustajan kohdalla tekemällä lomakkeeseen tarvittavat korjaukset.
  • Mikäli hakemus koskee rakenteilla olevan ilma-aluksen väliaikaista rekisteröintiä, tulee hakemukseen liittää kopio rakennusluvasta ja lyhyt kuvaus rakennettavasta koneesta (esim. rakennetaanko ilma-alus itse alusta alkaen, onko käytetty jonkun olemassa olevan ilma-aluksen runkoa).
  • Mikäli ilma-aluksen omistajan eikä käyttäjän kotipaikka ei ole Suomessa, tulee hakemuksen liitteenä antaa selvitys ilma-aluksen pääasiallisesta lähtöpaikasta ja toiminnallisesta yhteydestä Suomeen.
  • Jos hakijana on kuolinpesä, voi kuolinpesä toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla kopio perukirjasta (tai virkatodistukset) kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi. Kuolinpesän osakkaat määräävät yhdessä pesän omaisuudesta.
  • Jos hakijana on konkurssipesä, voi pesänhoitaja toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla määräyskirja tai ote tuomioistuimen pöytäkirjasta, josta käy ilmi konkurssipesän pesänhoitajan määrääminen.
  • Jos hakija on edunvalvonnassa, voi edunvalvoja toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla todistus edunvalvonnan määräämisestä.

Yhteystiedot

Sähköpostilla lähetettävät hakemukset ja ilmoitukset:
kirjaamo(at)trafi.fi

Sähköposti:
ilmaalusrekisteri(at)trafi.fi

Puhelin ark. 08:00-14:30
029 534 6333 tai
029 534 5000 (vaihde) (pvm/mpm)
Faksi: 029 534 5606

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ilma-alusrekisteri
PL 320
00101 Helsinki

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 03.07.2017