Ilmailulääketiede
 

Ilmailulääketiede

Trafin liikennelääketiedeyksikkö vastaa ilmailulääketieteellisestä viranomaistoiminnasta yhteistyössä valtuuttamiensa ilmailulääkärien ja ilmailulääketieteen keskusten (AeMC, AeroMedical Centre) kanssa.

Inhimillinen toimintakyky on yksi merkittävimpiä lentoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yksilön kykyyn suoriutua turvallisesti tehtävästään vaikuttavat soveltuvuus ilmailualalle, koulutus, kokemus, asenne lentoturvallisuuteen sekä henkilökohtaiset toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät tekijät.

Trafin keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että lentoturvallisuustehtävään hakeva ja alalla jo toimiva henkilö soveltuu ilmailualalle terveytensä puolesta ja että hän kykenee toimimaan turvallisesti työssään.

Trafi valvoo, että yksilöille asetettuja toimintakyky- ja terveysvaatimuksia noudatetaan. Lisäksi se arvioi lentoturvallisuudelle aiheutuvia riskejä ja pyrkii aktiivisesti edistämään lentoturvallisuutta yhteistyössä muiden ilmailualan toimijoiden kanssa.

 

 
 
Sivu päivitetty 17.09.2015