Koulutus
 

lentokone ja lennonjohtotorniIlmailun koulutus

Näiltä sivuilta löydät tietoa ilmailualan koulutuksesta.

Ilmailukoulutus on tarkasti säänneltyä. Sääntely on sekä kansallista että kansainvälistä. 

Trafi myöntää luvat eri ammattiryhmien, kuten lentäjien, huoltohenkilöstön, lennonjohtajien ja turvatarkastajien koulutukseen.

Trafi toimii koulutettavan eduksi, sillä lupia myöntäessään se pyrkii varmistamaan, että annettava koulutus on tarkoituksenmukaista ja turvallista ja että se täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset. Huomiota kiinnitetään niin koulun henkilöstöön, tiloihin, kalustoon kuin koulutusohjelmiin.

 
 
Sivu päivitetty 18.12.2015