Lennonvarmistus ja ilmatila
 

Lennonvarmistus ja ilmatila

Trafi vastaa lennonvarmistusalan kansallisten säädösten valmistelusta sekä eurooppalaiseen säädösvalmisteluun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Trafi myöntää lennonvarmistusta ja Suomen ilmatilaa koskevia viranomaislupia sekä vastaa viranomaisvalvontatehtävistä. Lisäksi Trafi toimii yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa.

Trafi huolehtii Suomen ilmatilan jäsentämisestä ja ilmatilaan liittyvistä hyväksynnöistä ja luvista, kuten tilapäisten ilmailua rajoittavien alueiden perustamisesta sekä luvista lentää ilmailulta rajoitetuille alueille. Lisäksi Trafi valvoo lennonvarmistustoimintaa Suomessa suorittamalla määräajoin auditointeja ja tarkastuksia lennonvarmistuspalveluja tarjoaviin organisaatioihin.

Kansainvälinen yhteistyö

Trafin keskeisin kansainvälinen tehtävä on  lennonvarmistusalan osallistuminen EU:n SES-hankkeen (Single European Sky) eli Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -hankkeen lainsäädäntövalmistelutyöhön sekä käytännön toteuttamiseen. Hanke sisältää laajan lainsäädäntöpaketin, joka koskee mm. lennonvarmistuspalvelun tarjontaa, ilmatilan käyttöä ja lennonvarmistusjärjestelmän hallintaa. Yksi merkittävä yksittäinen projekti on EU-jäsenvaltioiden velvoite luoda ns. ylikansallisia toiminnallisia ilmatilalohkoja, joilla laajennetaan lennonvarmistuksen yhteistoimintaa ja ilmatilan hallintaa yli kansallisten valtiorajojen.

Trafi osallistuu lennonvarmistustoimialan yhteistyöhön myös Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn (European Aviation Safety Agency), eurooppalaisen lennonvarmistusorganisaation Eurocontrolin ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn (International Civil Aviation Organisation) kanssa. Lisäksi tiivistä suoraa yhteistoimintaa tehdään eurooppalaisten ja pohjoismaisten viranomaisten kanssa

Muualla verkossa

 
 
 
Sivu päivitetty 15.08.2014