Ilmailu kieltoalueilla
 

Ilmailu kieltoalueilla

Kaikki ilmailu on kielletty kieltoalueilla. Ilmailu sisältää käsitteenä perinteisillä ilma-aluksilla tapahtuvan lentämisen lisäksi mm. lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten lennättämisen.

Trafi voi myöntää erityisistä syistä luvan ilmailuun kieltoalueella. Luvat myönnetään aina aluekohtaisesti.

Lupia on kahta tyyppiä;

  •  kausilupa
  •  yksittäinen lupa

Kausilupaa tulee hakea Trafilta viimeistään 7 arkipäivää ennen aiottua toiminnan aloitusta kieltoalueella ja yksittäiset luvat tulee hakea viimeistään 3 arkipäivää ennen aiottua toiminnan aloitusta kieltoalueella.

Lupaa ilmailuun kieltoalueella haetaan hakemuslomakkeella LU3630. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa ja lähettää sähköpostitse Trafin kirjaamoon kirjaamo (at) trafi.fi sekä ilmatila (at) trafi.fi. Lupa on maksullinen liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman maksuasetuksen mukaisesti. Lupa myönnetään tapauskohtaisesti.

Hakijan tulee ottaa huomioon myös muut luvat, joita voidaan mahdollisesti tarvita alueella toimimiseen. Liikenteen turvallisuusviraston lentolupa oikeuttaa ainoastaan ilmailuun kieltoalueella. Ilmakuvauslupa tulee erikseen hakea Pääesikunnalta ref. AIP Finland GEN 1.8.

Lupaa ilmailuun ei tarvita lennoilla, jotka liittyvät sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisen eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavien viranomaisten tai heidän määräämiensä lentoihin silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii lentämistä kieltoalueilla. Lupaa ilmailuun kieltoalueella ei tarvita myöskään kiireellisillä lääkintälennoilla (HEMS).

EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45 Luonnonmaa ja EFP50 Kruununhaka

Trafi voi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailuun kieltoalueilla EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45 Luonnonmaa ja EFP50 Kruununhaka kuultuaan valtioneuvoston kansliaa tai tasavallan presidentin kansliaa.

Lupa voidaan myöntää kausiluonteisena maksimissaan kuluvan kalenterivuoden ajaksi. Tällaisia kausilupia voidaan myöntää esim. mediataloille EFP50 Kruununhaka alueelle, jossa on usein erilaisia yleisötapahtumia Senaatintorilla ja Kauppatorilla. Näissä tapauksissa mediatalot voivat listata lupahakemukseen kaikki käyttämänsä operaattorit yhteystietoineen.

Yksittäisiä lupia myönnetään tahoille, joilla on äkillinen tai yksittäinen tarve ilmailuun kieltoalueella. Yksittäiset luvat myönnetään aina tapauskohtaisesti ja luvat ovat maksimissaan kahden kuukauden mittaisina.

EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto, EFP55 Hanhikivenniemi ja EFP30 Kilpilahti

Trafi voi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailuun kieltoalueella EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto, EFP55 Hanhikivenniemi tai EFP30 Kilpilahti kuultuaan sisäministeriötä. Lupaa ei vaadita, jos kysymyksessä on kieltoalueella sijaitsevan laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä ilmailu tai mikäli ilmailu perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Yksittäisiä lupia myönnetään tapauskohtaisesti tahoille, joilla on tarve ilmailuun kieltoalueella. Yksittäiset luvat myönnetään aina tapauskohtaisesti ja luvat ovat maksimissaan kahden kuukauden mittaisina.

Yhteystiedot

Sähköposti:
kirjaamo(at)trafi.fi
ilmatila(at)trafi.fi 

 

Tutustu myös

Tarkemmat tiedot kieltoalueista löydät Valtioneuvoston asetuksesta.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 14.06.2018