Ilmatila
 

Ilmatila

Ilmatilan käyttö ja sitä koskeva päätöksenteko kuuluvat valtion itsemääräämisoikeuteen. Suomen ilmatilan hallinnan politiikasta vastaa valtioneuvoston asettama kansallinen ilmatilan hallinnan neuvottelukunta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön 10.12.2010 allekirjoittaman ilmatilan hallinnan puitesopimuksen mukaan Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö sopivat tarkemmin ilmatilan joustavan käytön periaatteiden toteuttamisesta ilmatilan hallintaa koskevassa toimintakäsikirjassa (ASM-toimintakäsikirja).

ASM-toimintakäsikirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys sovittamalla yhteen eri osapuolten ilmatilan käyttötarpeet.

Ajankohtaista

 

 

Tilapäiset ilmatilavaraukset

Tilapäinen ilmatilavaraushakemus tulee tehdä Trafille vähintään 8 viikkoa ennen aiottua toimintaa, päätös on maksullinen.

Esimerkkejä ilmatilavaraustarpeista:

  • • Tempo-D (tilapäinen vaara-alue): mikäli alueella on toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella, joka operoi näköyhteyden ulkopuolella, alueella on vilkasta ilmailutoimintaa tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden turvaamiseksi hyvä tiedottaa, mutta ilmailua ei ole tarpeen rajoittaa.
  • • Tempo-R (tilapäinen rajoitusalue): mikäli alueella on vilkasta lentotoimintaa tai jotain ilmailulle vaarallista toimintaa ja lentoturvallisuuden turvaamiseksi tulisi alueella lentämistä rajoittaa. Tällaisia rajoituksia voivat olla mm. radioyhteysvaatimus, transponderivaatimus, lentosuunnitelmapakko tms.

Lisätietoja ASM-toimintakäsikirjasta ja sovelletuista säädöksistä: Ilmailulaki (864/2014), Laki ilmailulain muuttamisesta (61/2016), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (614/2015), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1585/2015).

 

Pilvilento

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen astuttua voimaan.

Lue uudet toimintaohjeet, päivitetty 18.4.2016

 
 
 

 

Sivu päivitetty 12.10.2018