Ilmatila
 

Ilmatila

Ilmatilan käyttö ja sitä koskeva päätöksenteko kuuluvat valtion itsemääräämisoikeuteen. Suomen ilmatilan hallinnan politiikasta vastaa valtioneuvoston asettama kansallinen ilmatilan hallinnan neuvottelukunta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön 10.12.2010 allekirjoittaman ilmatilan hallinnan puitesopimuksen mukaan Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö sopivat tarkemmin ilmatilan joustavan käytön periaatteiden toteuttamisesta ilmatilan hallintaa koskevassa toimintakäsikirjassa (ASM-toimintakäsikirja).

ASM-toimintakäsikirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys sovittamalla yhteen eri osapuolten ilmatilan käyttötarpeet.

Ajankohtaista

Lausuntopyyntö ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 26.4.2018

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää ilmailun sidosryhmiltä lausuntoa esitetyistä ja suunnitelluista ilmatilamuutoksista AIRAC voimaantulopäivämäärällä 26.4.2018.

esitys

Ilmailutiedon eheyden ja laadun varmistamiseksi sekä AIRAC julkaisuprosessissa noudatettavien aikarajojen toteutumiseksi, ilmatilan muutosprosessissa noudatetaan seuraavia aikarajoja:

  1. AIRAC voimaantulopäivä 26.4.2018
  2. AIRAC julkaisupäivä 1.3.2018
  3. Tiedon toimittaminen julkaisua varten ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalle (ANS Finland) viimeistään 1.12.2017
  4. Trafin päätös muista kuin ilmailulain 11 § mukaisista ilmatilamuutoksista viimeistään 1.12.2017

Lausunnot esitetyistä ilmatilarakenteen muutoksista pyydetään lähettämään Trafin kirjaamoon kirjaamo (at) trafi.fi sekä ilmatila (at) trafi.fi 23.11.2017 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Word-tiedostomuotoisena.

Asiaa käsittelee Trafissa ylitarkastaja Jouko Ranta, puh. 029 534 5044 tai sähköposti jouko.ranta (at) trafi.fi.

Muutoksen yhteydessä sovellettavat säädökset

 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 551/2004 (ilmatila-asetus)
 2. Komission asetus 2150/2005 ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä (FUA asetus)
 3. Komission asetus 677/2011 ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
 4. Ilmailulaki (864/2014 )
 5. Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014)
 

Tilapäiset ilmatilavaraukset

Tilapäinen ilmatilavaraushakemus tulee tehdä Trafille vähintään 8 viikkoa ennen aiottua toimintaa, päätös on maksullinen.

Esimerkkejä ilmatilavaraustarpeista:

 • • Tempo-D (tilapäinen vaara-alue): mikäli alueella on toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella, joka operoi näköyhteyden ulkopuolella, alueella on vilkasta ilmailutoimintaa tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden turvaamiseksi hyvä tiedottaa, mutta ilmailua ei ole tarpeen rajoittaa.
 • • Tempo-R (tilapäinen rajoitusalue): mikäli alueella on vilkasta lentotoimintaa tai jotain ilmailulle vaarallista toimintaa ja lentoturvallisuuden turvaamiseksi tulisi alueella lentämistä rajoittaa. Tällaisia rajoituksia voivat olla mm. radioyhteysvaatimus, transponderivaatimus, lentosuunnitelmapakko tms.

Lisätietoja ASM-toimintakäsikirjasta ja sovelletuista säädöksistä: Ilmailulaki (864/2014), Laki ilmailulain muuttamisesta (61/2016), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (614/2015), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1585/2015).

 

Pilvilento

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen astuttua voimaan.

Lue uudet toimintaohjeet, päivitetty 18.4.2016

 

Asiointipalvelut

 • Ilmatilan varaushakemuslomake
 • Sähköinen ilmatilan varaushakemus
 • (Sähköinen lomake on koekäytössä. Lomaketta voi käyttää ilmatilavarausesitysten lähettämiseen Trafille. Koekäytön aikana Trafi vahvistaa jokaisen sähköisesti tehdyn ilmatilavarausesityksen puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli et saa Trafista vahvistusta esityksesi vastaanottamisesta niin lähetä asiasta sähköpostia osoitteeseen , jotta voimme selvittää asian.)
 
 
 

 

Sivu päivitetty 02.11.2017