Ilmatila
 

Ilmatila

Ilmatilan käyttö ja sitä koskeva päätöksenteko kuuluvat valtion itsemääräämisoikeuteen. Suomen ilmatilan hallinnan politiikasta vastaa valtioneuvoston asettama kansallinen ilmatilan hallinnan neuvottelukunta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön 10.12.2010 allekirjoittaman ilmatilan hallinnan puitesopimuksen mukaan Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö sopivat tarkemmin ilmatilan joustavan käytön periaatteiden toteuttamisesta ilmatilan hallintaa koskevassa toimintakäsikirjassa (ASM-toimintakäsikirja).

ASM-toimintakäsikirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys sovittamalla yhteen eri osapuolten ilmatilan käyttötarpeet.

Ajankohtaista

Trafi on tehnyt päätöksen ilmailulain 109 § mukaisista ilmatilamuutoksista AIRAC-päivämäärälle 25.4.2019.

Päätös ja liite

Ilmatilankäyttäjillä oli ASM-toimintakäsikirjan mukaisesti mahdollisuus esittää ilmatilamuutoksia toukokuun viimeiseen päivään asti. Tämän jälkeen Trafi toimitti esitykset ANS Finlandille viimeisteltäväksi yhdeksi ilmatilapaketiksi. ANS Finland koordinoi tarvittavin osin ilmatilamuutokset muiden ilmatilankäyttäjien kanssa ja toimitti esityksen Trafille hyväksyttäväksi. Trafi kuuli asiassa sidosryhmiä laajan lausuntokierroksen aikana ja teki päätöksen 23.11.2018.

 

Tilapäiset ilmatilavaraukset

Tilapäinen ilmatilavaraushakemus tulee tehdä Trafille vähintään 8 viikkoa ennen aiottua toimintaa, päätös on maksullinen.

Esimerkkejä ilmatilavaraustarpeista:

  • • Tempo-D (tilapäinen vaara-alue): mikäli alueella on toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella, joka operoi näköyhteyden ulkopuolella, alueella on vilkasta ilmailutoimintaa tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden turvaamiseksi hyvä tiedottaa, mutta ilmailua ei ole tarpeen rajoittaa.
  • • Tempo-R (tilapäinen rajoitusalue): mikäli alueella on vilkasta lentotoimintaa tai jotain ilmailulle vaarallista toimintaa ja lentoturvallisuuden turvaamiseksi tulisi alueella lentämistä rajoittaa. Tällaisia rajoituksia voivat olla mm. radioyhteysvaatimus, transponderivaatimus, lentosuunnitelmapakko tms.

Lisätietoja ASM-toimintakäsikirjasta ja sovelletuista säädöksistä: Ilmailulaki (864/2014), Laki ilmailulain muuttamisesta (61/2016), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (614/2015), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1585/2015).

 

Pilvilento

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen astuttua voimaan.

Lue uudet toimintaohjeet, päivitetty 18.4.2016

 
 
 

 

Sivu päivitetty 23.11.2018