Lentokelpoisuus
 

Lentokelpoisuus

Ilma-alusta pidetään lentokelpoisena, jos se on kaikilta ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun. Tämän varmistamiseksi ilma-aluksen suunnittelun, valmistuksen, varustuksen ja huollon on täytettävä asetetut vaatimukset.

Ilma-aluksen omistaja on vastuussa ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta. Omistaja voi kuitenkin tehdä sopimuksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta siihen hyväksytyn organisaation kanssa. Käytännössä suuret lentoyhtiöt huolehtivat itse koneidensa lentokelpoisuudesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää ja valvoo lentokelpoisuuteen liittyvien organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Näitä ovat ilma-aluksen suunnittelu- ja valmistusorganisaatiot, jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiot, huolto-organisaaatiot ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiot.

Ajankohtaista

Seminaarit lentokelpoisuushenkilöstölle:

Yleisilmailu, Helsinki 21.3.2016

 

Tutustu myös

 
 
 

 

Sivu päivitetty 11.07.2016