Lentopaikat
 

Lentopaikat

Trafi vastaa toimialueensa kansallisten säädöksien valmistelusta sekä eurooppalaiseen säädösvalmisteluun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Trafi myöntää lentoasemia ja pienlentopaikkoja koskevia lupia sekä vastaa viranomaisvalvontatehtävistä.

Trafi osallistuu lentoasemia koskevien eurooppalaisten normien valmisteluun yhteistyössä Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn kanssa. Lisäksi tiivistä suoraa yhteistoimintaa tehdään eurooppalaisten ja pohjoismaisten viranomaisten kanssa.

Trafi myöntää lentoasemien ja pienlentopaikkojen rakennus- ja pitoluvat sekä yksittäisiä lentopaikkojen rakenteita, järjestelmiä ja laitteita koskevia lupia (esim. kiito- ja rullausteiden valo-ohjausjärjestelmille). Trafi käsittelee myös lentoestelupahakemukset ja myöntää niihin liittyvät luvat.

Trafi vastaa viranomaisvalvontatoiminnan toteuttamisesta mm. suorittamalla määräaikaisauditointeja lentoasemille ja pienlentopaikoille.

 
 

 

Sivu päivitetty 15.12.2016