Lentopaikat
 

Lentopaikat

Trafi vastaa toimialueensa kansallisten säädöksien valmistelusta sekä eurooppalaiseen säädösvalmisteluun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Trafi myöntää lentoasemia ja lentopaikkoja koskevia lupia sekä vastaa viranomaisvalvontatehtävistä.

Trafi osallistuu lentoasemia koskevien eurooppalaisten normien valmisteluun yhteistyössä Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn kanssa. Lisäksi tiivistä suoraa yhteistoimintaa tehdään eurooppalaisten ja pohjoismaisten viranomaisten kanssa.

Trafi myöntää lentoasemien ja pienlentopaikkojen rakennus- ja pitoluvat sekä yksittäisiä lentopaikkojen rakenteita, järjestelmiä ja laitteita koskevia lupia (esim. kiito- ja rullausteiden valo-ohjausjärjestelmille). Trafi käsittelee myös lentoestelupahakemukset ja myöntää niihin liittyvät luvat.

Lentoasemien kansalliset hyväksyntätodistukset muutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä asetuksen EU N:o 139/2014 mukaisiksi, toistaiseksi voimassa oleviksi EU-hyväksyntätodistuksiksi. Vuoden 2018 alusta uudet lentoasemat ja lentoasemien pitäjät hyväksytään asetuksen 139/2014 mukaisesti.

Trafi vastaa viranomaisvalvontatoiminnan toteuttamisesta mm. tekemällä auditointeja ja tarkastuksia lentoasemille sekä lentopaikoille.

Lentoasemakohtaiset (asetuksen 139/2014, artikla 7 mukaiset) poikkeamat julkaistaan Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) kunkin lentoaseman kohdassa AD 2.23.

 
 

 

Sivu päivitetty 09.10.2018