Lentoturvallisuus
 

Lentoturvallisuus

Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen – huolimatta liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.

Lentoturvallisuusjärjestelmät ja toimintakulttuuri ovat Suomessa hyviä, ja huomiota kiinnitetään pieniinkin poikkeamiin. Poikkeavista tapahtumista tai lievistä vaaratilanteista ilmailussa raportoidaan ilmailuviranomaiselle, joka käsittelee raportit ja tilastoi tiedot Suomessa tapahtuneista lento-onnettomuuksista, vaurioista ja vaaratilanteista. Raporttien pohjalta tehdään tarvittaessa aloitteita lentoturvallisuuden kehittämiseksi. Lentoturvallisuuden tasoa seurataan jatkuvasti tilastojen ja toiminnan arvioinnin avulla.

Suomessa tapahtuu vakavia vaaratilanteita erittäin harvoin. Poikkeamatilanteiden tutkinnan suorittaa tapahtuman vakavuudesta riippuen joko oikeusministeriön Onnettomuustutkintakeskuksen asettama tutkintalautakunta tai ilmailuviranomaisen asiantuntijat. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää vaaratilanteen aiheuttaneet syyt ja esittää parannusehdotuksia vastaavien tapausten välttämiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus tutkii pääasiassa onnettomuudet ja mahdolliset vakavat vaaratilanteet. Se harkitsee tapauskohtaisesti tutkintaan otettavat tapaukset. Ilmailuun liittyvät Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintojen raportit ovat luettavissa Onnettomuustutkintakeskuksen verkkopalvelusta. Raporteissa on myös turvallisuussuosituksia.

 
 
Sivu päivitetty 13.12.2016