Lennonsuunnittelu
 

Lennonsuunnittelu

Lennonsuunnittelu on tärkeä osa lentoturvallisuutta

Lennonsuunnittelulomaketta suositellaan käytettäväksi kaikilla matkalennoilla. Ilmailuohje OPS T1-4 sisältää ohjeita lennon suunnittelusta ja lennonsuunnittelulomakkeen käytöstä.

Lento toteutetaan lennonsuunnittelulomakkeeseen eli Operational Flight Planiin (OFP) tehdyn suunnitelman mukaisesti. Lomakkeita on kaksi versiota: yksi näkölentosääntöjen ja toinen mittarilentosääntöjen mukaan lennettäviä lentoja varten. Lennonjohtoa varten täytetään lentosuunnitelmalomake, Flight Plan eli FPL. Lennon suunnittelulomakkeiden täytöllä pyritään ensisijaisesti lisäämään ilmailun turvallisuutta.

Ilmailuohjeesta OPS T1-4 löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet lentosuunnitelmalomakkeen täyttämiseen niin näkölentosääntöjen eli VFR:n kuin mittarilentosääntöjen eli IFR:n mukaan lennettäviä lentoja varten. Ohjeiden mallit sisältävät ne tiedot, jotka yleensä on huomioitava normaalin matkalennon valmisteluissa ja jotka tulisi esittää lennonsuunnittelulomakkeella. Lisäksi suunnitelmalomakkeessa on tilaa säätietojen, lennonjohtoselvitysten, muiden muistiinpanojen sekä lennon aikana täytettävien tietojen merkitsemistä varten.

Ilmaliikennepalvelua varten täytettäviä lentosuunnitelmalomakkeita saa lentoasemien lennonsuunnittelutiloista, TWR/AFIS-ilmaliikennepalveluyksiköistä ja ANS Finlandin internetsivuilta. Lentosuunnitelmalomakkeen voi myös lähettää sähköisesti ANS Finlandin sivuilta. ANS Finland vastaa lentosuunnitelmalomakkeen sisällöstä ja antaa tarvittaessa soveltamisohjeita tulkintaa vaativiin kysymyksiin.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 09.01.2018