Lennonsuunnittelu
 

Lennonsuunnittelu

Lennonsuunnittelu on tärkeä osa lentoturvallisuutta

Ilmailumääräyksen OPS M2-1 mukaan lennonsuunnittelulomaketta tulee käyttää kaikilla IFR-matkalennoilla, joiden lentoreitin pituus ylittää 100 kilometriä. Ilmailumääräyksessä OPS M3-3 määrätään, että lennonsuunnittelulomaketta (OFP) tai vastaavaa
erikseen yrityksen käyttöön hyväksyttyä lomaketta
tulee käyttää kaikilla ansiomatkalennoilla lentoreitin
pituuden ollessa yli 100 kilometriä. Lennonsuunnittelulomaketta suositellaan käytettäväksi myös kaikilla muilla matkalennoilla. Tiedotus OPS T1-4 sisältää ohjeita lennon suunnittelusta ja lennonsuunnittelulomakkeen käytöstä.

Lento toteutetaan lennonsuunnittelulomakkeeseen eli Operational Flight Planiin (OFP) tehdyn suunnitelman mukaisesti. Esimerkkilomakkeet ovat ilmailutiedotuksen OPS T1-4 liitteinä. Lomakkeita on kaksi versiota: yksi näkölentosääntöjen ja toinen mittarilentosääntöjen mukaan lennettäviä lentoja varten. Lennonjohtoa varten täytetään lentosuunnitelmalomake, Flight Plan eli FPL. Lennon suunnittelulomakkeiden täytöllä pyritään ensisijaisesti lisäämään ilmailun turvallisuutta.

Lennonsuunnittelulomakkeen käytöstä yksityislentotoiminnassa määrätään ilmailumääräyksessä OPS M2-1 ja ansiolentotoiminnassa ilmailumääräyksessä OPS M3-3 sekä ilmailuvaatimuksissa EU-OPS 1 ja JAR-OPS 3 kohdissa 1/3.290 (a).

Ilmailutiedotuksesta OPS T1-4 löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet lentosuunnitelmalomakkeen täyttämiseen niin näkölentosääntöjen eli VFR:n kuin mittarilentosääntöjen eli IFR:n mukaan lennettäviä lentoja varten. Ohjeiden mallit sisältävät ne tiedot, jotka yleensä on huomioitava normaalin matkalennon valmisteluissa ja jotka tulisi esittää lennonsuunnittelulomakkeella. Lisäksi suunnitelmalomakkeessa on tilaa säätietojen, lennonjohtoselvitysten, muiden muistiinpanojen sekä lennon aikana täytettävien tietojen merkitsemistä varten.

Ilmaliikennepalvelua varten täytettäviä lentosuunnitelmalomakkeita saa lentoasemien lennonsuunnittelutiloista, TWR/AFIS-ilmaliikennepalveluyksiköistä ja Finavian internetsivuilta. Lentosuunnitelmalomakkeen voi myös lähettää sähköisesti Finavian internetsivuilta. Finavian ilmaliikenteen hallinta -yksikkö vastaa lentosuunnitelmalomakkeen sisällöstä ja antaa tarvittaessa soveltamisohjeita tulkintaa vaativiin kysymyksiin. Lentosuunnitelmalomakkeen täyttöohjeet löytyvät Finavian internetsivuilta.

 

 
 
Sivu päivitetty 12.01.2014