Lennon viivästyminen
 

Lennon viivästymisestä voit vaatia huolenpitoa ja pitkästä viivästyksestä vakiokorvausta

Jos lentosi viivästyy, lentoyhtiön on tarjottava sinulle odotusaikana huolenpitoa, joka vaihtelee lennon pituuden ja odotusajan mukaan:

  • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
  • kaksi maksutonta puhelua tai sähköpostiviestiä hotellimajoitus sekä
  • kuljetus lentoaseman ja hotellin välillä, silloin kun yöpyminen on välttämätöntä.

Lipun hinnan palauttaminen

Jos lento viivästyy vähintään 5 tuntia, voit halutessasi perua lennon kokonaan ja saada lipun hinnan takaisin. Lentoyhtiön on palautettava lipun hinta 7 päivän kuluessa. Lentoyhtiön on maksettava lipun hinta kultakin matkan osalta, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä. Jos matka joudutaan perumaan välilaskun aikana, sinulla on oikeus myös ilmaiseen paluulentoon lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan.

Huomaathan, että jos perut lentosi kokonaan, luovut samalla oikeudestasi huolenpitoon odotusaikana. Tämä tarkoittaa sitä, ettet voi esittää lentoyhtiölle korvausvaatimusta peruutuksen jälkeen aiheutuneista ateria-, puhelin-, majoitus- tai kuljetuskuluistasi.

Vakiokorvaus

Jos lentosi viivästyy ja saavut määränpäähäsi vähintään 3 tuntia aikataulun mukaista saapumisajankohtaa myöhemmin, sinulla voi olla oikeus myös vakiokorvaukseen. Mahdollinen korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja viivästyksen keston mukaan.

Matkan pituus Viivästys määränpäässä Korvaus
Lennon pituus enintään 1500 km yli 3 h 250 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento 1500–3500 km  yli 3 h 400 €
Lento EU:n ulkopuolelta (lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km 3-4 h 300 €
Lento EU:n ulkopuolelta (lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km yli 4h 600 €

 

Lentoyhtiö voi maksaa korvauksen käteisenä, pankkisiirtona, sekillä tai matkustajan allekirjoittamalla suostumuksella matkakuponkeina tai muina palveluina. 

Oikeutta vakiokorvaukseen ei ole, jos viivästyksen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet

Poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jota lentoyhtiö ei olisi voinut välttää vaikka se olisi toteuttanut kaikki toimenpiteet, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi katsotaan yleensä esim. työtaistelu, lentämiseen sopimattomat sääolosuhteet, turvallisuusriski, poliittisesti epävakaat olot ja ilmaliikenteen hallintaa koskeva päätös, joka aiheuttaa lennon viivästymisen tai peruuttamisen.

Viivästys voi olla seurausta myös teknisestä viasta. Lentokoneessa ilmennyttä teknistä vikaa ei lähtökohtaisesti katsota poikkeukselliseksi olosuhteeksi. EY-tuomioistuin on linjannut lentokoneiden teknisistä vioista ennakkoratkaisussa C-257/14.

Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että viivästys johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja että niitä ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.

Lentoyhtiön tulee antaa sinulle riittävä selvitys viivästyksen syystä sekä osoitettava mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tilanteen välttääkseen.

Valituksen tekeminen lentomatkasta lentoyhtiölle tai viranomaiselle.


 

Näitä oikeuksia sovelletaan, 

• kun olet lähdössä joltakin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta tai

• kun olet saapumassa EU:hun jollakin EU:n lentoyhtiön tai Islannin, Norjan tai Sveitsin lentoyhtiön lennolla.

 

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisut asetuksen tulkinnasta lennon viivästyessä

EU-tuomioistuin on luonut ennakkoratkaisullaan matkustajille oikeuden samanlaiseen vakiokorvaukseen kuin lennon peruuntuessa, jos matkustaja saapuu määräpaikkaansa vähintään 3 tuntia aikataulun mukaista saapumisajankohtaa myöhemmin. 

C-402/07 ja C-423/07
• C-581/10 ja C-629/10

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sivu päivitetty 03.12.2015