Valituksen tekeminen
 

Valituksen tekeminen

Tältä sivulta löydät neuvoja valituksen tekemiseen lentoyhtiölle sekä viranomaiselle.

Jos valituksesi koskee esteettömyyttä, ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet -osiosta.

Tee valitus aina ensin lentoyhtiölle

Ongelmatilanteessa pyydä ensin lennosta vastuussa olevaa lentoyhtiön edustajaa huolehtimaan oikeuksistasi.

Jos lentoyhtiö ei tarjoa laissa säädettyä apua tai korvauksia, tee lentoyhtiölle kirjallinen valitus mahdollisimman pian. Osoita valitus lennon operoineelle lentoyhtiölle.

Valituksesta tulee käydä selkeästi ilmi:

• kuka valittaa ja kenelle valitus on osoitettu
• mitä lentoa valitus koskee (lennon numero ja päivämäärä)
• mitä valitus koskee, mistä tilanteessa on kyse
• mitä vaaditaan ja mihin vaatimus perustuu.

Liitä valitukseesi mukaan myös jäljennökset lentolipuista, ateriakuluista sekä muista vastaavista kuluista.

Jos teet valituksen lentoyhtiön valituslomakkeelle, tallenna siitä itsellesi kopio. Voit halutessasi käyttää apuna EU:n valituslomaketta.

 

Lentoyhtiöllä on velvollisuus antaa sinulle riittävä selvitys matkan keskeytymisen syystä

Lentoyhtiön tulee antaa sinulle riittävä selvitys lennon peruuntumisen tai viivästymisen syystä sekä osoitettava mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tilanteen välttääkseen.

Huomioithan, että lentoyhtiölle tulee varata kohtuullinen aika vastata reklamaatioosi, suositus on 8 viikkoa. 

Jos et ole saanut vastausta 8 viikon kuluessa tai vastaus ei tyydytä sinua, tee valitus matkustajan oikeuksia valvovalle viranomaiselle.

 

Tee ilmoitus asiaa valvovalle viranomaiselle

 

Jos tapaus sattui Suomessa:

Oikea viranomainen riippuu siitä, onko kyseessä kuluttajan tekemä matka vai työmatka. 

Kuluttaja maksaa matkansa itse ja matkustaa yleensä vapaa-ajalla. Jos matkustit kuluttajana, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta ohjaa valituksesi tarvittaessa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.  

Liikematkustajan matkan maksaa useinmiten työnantaja. Jos kyseessä oli työmatka, voit kysyä neuvoa Trafista:

sähköpostiosoite: kirjaamo(at)trafi.fi
postiosoite: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki. 

Jos tapaus sattui Suomen ulkopuolella:

Valitus tulee osoittaa pääasiassa sen EU-maan viranomaiselle, missä tapaus on sattunut. 

Jos lento saapui EU:n ulkopuolelta ja lennosta vastaa EU-maan lentoyhtiö, toimivaltainen valvontaviranomainen on siinä jäsenvaltiossa, joka oli lennon määränpäänä.

Muiden EU-maiden viranomaisille valitus tulee tehdä englanniksi tai kyseisen jäsenmaan kielellä. Kielikysymyksen tai muun syyn vuoksi, voit tehdä valituksen myös kotimaasi valvovalle viranomaiselle.

Halutessasi voit käyttää apuna EU:n valituslomaketta.

 

Korvaus viivästyksen tai peruutuksen aiheuttamasta muusta vahingosta

Jos viivästyksestä aiheutuu taloudellista vahinkoa, voit vaatia lentoyhtiöltä myös vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi saada vain toteennäytettävistä kuluista, kuten esimerkiksi viivästyksen vuoksi käyttämättä jääneestä junalipusta. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. 

Jos vaadit myös vahingonkorvausta viivästyksen aiheuttamasta vahingosta, huomioithan, että monet viranomaiset toisissa EU-maissa eivät välttämättä ole toimivaltaisia käsittelemään näitä vaatimuksia, koska ne perustuvat eri lainsäädäntöön kuin EU-asetus. Tällaisessa tilanteessa voit esittää vaatimuksesi muiden kulujen osalta toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Jos viivästyksestä aiheutuu sinulle vahinkoa, kysy neuvoa kuluttajaneuvonnasta

Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä yksittäisen kuluttajan vahingonkorvausvaatimuksen. Liikematkustajan tulee esittää vahingonkorvausvaatimuksensa toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Lentomatkustajan oikeuksia sovelletaan, 

• kun olet lähdössä joltakin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta tai

• kun olet saapumassa EU:hun jollakin EU:n lentoyhtiön tai Islannin, Norjan tai Sveitsin lentoyhtiön lennolla.

 

 

 

Trafin yhteystiedot

kirjaamo(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 12.12.2017